Untitled Room เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ

เมื่อห้องไม่ต้องมีชื่อ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-1321-5 พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2559 บรรณาธิการ ดำรง ลี้ไวโรจน์ จำนวน 176 หน้า ราคา 469 บาท (ปกแข็ง) การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 8 หลัง 8 สไตล์ ที่มีการออกแบบและจัดวางพื้นที่ให้ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้กับการตกแต่งบ้าน โดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยกรอบของความเป็นห้องในแบบเดิมๆ