หญ้าเซนต์ออกัสติน

Buffalo/St.Augustine Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze ‘Variegatum’ วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 7 – 20 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดเลื้อย ยอดชูตั้ง รากออกตามข้อ ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ กว้าง 0.4 – 1 เซนติเมตร ยาว 8 – 15 เซนติเมตร ปลายใบมน แผ่นใบเรียบแบน มีแถบด่างสีขาวครีมบนใบ ตามกาบใบและยอดอ่อนมักมีขนอ่อนปกคลุม ดอก: ไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: หากปลูกในที่มีแสงน้อย ลำต้นและใบจะยืดยาวกว่า 20 เซนติเมตร