เอื้องคำปอน

เอื้องคำป่า/เอื้องเดือน ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium dixanthum Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นลำตรงผอม ผิวเรียบ สีเหลืองคล้ายเทียนไข ขึ้นเป็นกลุ่มหรือกระจุก ใบ: เป็นแถบบางและแคบ ทิ้งใบก่อนมีดอก    ดอก: ออกเป็นช่อสั้นๆ 2-5 ดอกตามข้อต้น กลีบค่อนข้างบาง สีเหลือง ผายออก โคนกลีบปากกระดกตั้งขึ้น มีเส้นสีแดงตามยาวเป็นระยะ  ปลายแผ่ออกเป็นแผ่นบาง ค่อนข้างกลม ขอบจักฟันเลื่อยละเอียด มีขนสั้นละเอียดปกคลุม  ดอกบานนานหนึ่งสัปดาห์  กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: –

เอื้องแซะหม่น

เอื้องแซะภู/เอื้องแซะดอยปุย ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium bellatulum  Rolfe วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: ป้อมคล้ายกระสวยหรือเหือบหลมหรือรูปรี สูงไม่เกิน 6 เซนติเมตร ตามต้นมีขนละเอียดสีดำ ต้นเรียงชิดกันเป็นกระจุก ใบ: รูปรี ปลายแหลม ใบเหนียวคล้ายหนัง สีเขียวอมเทา ดอก: ออกเป็นช่อ 1-3 ดอก กลีบสีขาว ผายออก โคนกลีบปากกระดกตั้งขึ้นทั้งสองข้าง สีแดงอมส้ม ปลายแผ่เป็นแผ่นกว้าง ขอบย้วยเป็นคลื่น สีส้มอมเหลือง ปลายเว้าตื้นเป็น 2 แฉก กลางกลีบปากนูนเป็นสันตามยาว ดอกบานนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร […]

กุหลาบเมือง

วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบสมัยเก่า ความสูง: 50-70 ซม. ลำต้น: เป็นพุ่ม กิ่งแผ่กว้าง ใบ: สีเขียวสดถึงเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อใหญ่ 4-5 ดอก ดอกบาน 4-5 ซม. สีชมพู สีจะเข้มขึ้นเป็นสีแดงเรื่อ แล้วซีดลงเมื่อใกล้โรย จำนวนกลีบไม่มาก กลิ่นหอมอ่อน ให้ดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกประดับสวนหรือเป็นไม้กระถาง กุหลาบเมือง เป็นชื่อเรียกกุหลาบหลายต้นที่ปลูกในเมืองเชียงใหม่มานานและไม่มีชื่อพันธุ์เรียกเฉพาะต้น ไม่ทราบที่มาแน่ชัด รู้เพียงว่าปลูกอยู่ตามบ้านหรือสวนของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน กุหลาบสมัยเก่า (Old Garden Rose) หรือกุหลาบประดับสวนพันธุ์เก่าที่มีมาก่อนพ.ศ. […]

เดอะแฟรี่

The Fairy วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบสมัยเก่า ความสูง: 50-90 ซม. ลำต้น: เป็นพุ่ม กิ่งแผ่กว้าง ใบ: เล็ก สีเขียวสดเป็นมัน พุ่มใบสวยงามดูคล้ายใบเฟิน ดอก: เป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกบาน 2-3 ซม. สีชมพูถึงชมพูอ่อน ซ้อนกันมาก กลิ่นหอมอ่อน ให้ดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกประดับสวนหรือเป็นไม้กระถาง แข็งแรง ทนโรค เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) กุหลาบสมัยเก่า (Old Garden […]

แม็คสไปซ์

Mac Spice วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบกึ่งเลื้อย ลำต้น: เป็นกอใหญ่ กิ่งก้านยาวโน้มลง และเป็นพุ่มกว้าง ใบ: เล็ก สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อยาวที่ปลายกิ่ง ดอกบาน 3-4 ซม. สีม่วงอ่อนปนแดง มีประมาณ 10 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นต้นเดี่ยว หรือให้เลื้อยไปกับร้าน หรือเป็นไม้กระถาง เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)

ลาเวนเดอร์ดรีม

Lavender Dream วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบกึ่งเลื้อย ลำต้น: เป็นกอใหญ่ สูง 1-1.50 เมตร กิ่งก้านยาวและโน้มลง ใบ: รูปรีแคบ ขนาดเล็ก สีเขียวเป็นมัน ดอก: เป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง ดอกบาน 3-4 ซม. สีชมพูม่วง โคนกลีบสีขาว ปลายกลีบสีเข้มหรือสีแดง ซ้อนกัน 7-10 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน ดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกริมรั้ว หรือเป็นไม้กระถาง แต่ต้องมีเสาค้ำ เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1984 (พ.ศ. […]

เบลซ

Blaze วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบเลื้อย ลำต้น: เป็นกอใหญ่ กิ่งก้านใหญ่ เลื้อยสูง ใบ: สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อ 3-5 ดอก ดอกบานรูปถ้วยขนาด 5-7 ซม. สีแดงถึงแดงม่วง ซ้อนกัน 10-15 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกให้เลื้อยขึ้นร้านหรือทำซุ้ม เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475)  

แอนเจลา

Angela วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบกึ่งเลื้อย ลำต้น: กิ่งทอดยาวและแข็งแรงปานกลาง ใบ: สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อยาวที่ปลายกิ่ง ดอกบานรูปถ้วย ค่อนข้างกลมขนาด 2-3 ซม. ดอกสีชมพูเข้ม ซ้อนกัน 10-15 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน ให้ดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกขึ้นร้านหรือเลื้อยริมรั้ว

อัลทิสซิโม

Altissimo/Delmor วงศ์: Rosaceae ประเภท: กุหลาบเลื้อย ลำต้น: กิ่งโน้มยาว ใบ: สีเขียวเข้ม ดอก: เดี่ยว ขนาด 7-10 ซม. สีแดงสด มี 5-7 กลีบ บานเป็นรูปถ้วยหรือแบน กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกให้เลื้อยกับรั้วหรือซุ้มโค้ง เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509)

ลาเวนเดอร์จิวเวล

Lavender Jewel วงศ์: Rosaceae ประเภท: miniature/กุหลาบหนู ความสูง: 30-70 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม ใบ: เล็ก สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ดอกบานขนาด 2-4 ซม. สีแดงส้ม กลีบเล็ก ซ้อนกันมาก มีกลิ่นหอมอ่อน ดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือทำทรีโรส เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) Note: กุหลาบหนู (Miniture) เป็นกุหลาบต้นเตี้ย ใบเล็ก ดอกเล็กและมักออกดอกเป็นช่อ มีการพัฒนาพันธุ์ให้มีขนาดดอกใหญ่ […]

โกส์เยลโลว์

Ko’s Yellow วงศ์: Rosaceae ประเภท: miniature/กุหลาบหนู ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม ใบ: สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: เป็นช่อ 3-7 ดอก ดอกบานขนาด 4-5 ซม. สีเหลือง มีสีแดงเรื่อ จางลงเป็นสีครีม ซ้อนกัน 15-25 กลีบ มีกลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือทำทรีโรส เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) Note: กุหลาบหนู (Miniture) […]

ฮ็อตไลน์

Hot Line /Aromikeh วงศ์: Rosaceae ประเภท: miniature/กุหลาบหนู ความสูง: 30-50 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่มเล็ก ใบ: เล็ก สีเขียวสด ดอก: เป็นช่อหรือดอกเดี่ยว ดอกบานขนาด 3-5 ซม. สีแดง ซ้อนกัน 20-22 กลีบ รูปทรงดอกแบบกุหลาบไฮบริดที กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือทำทรีโรส ถ้าอากาศเย็นจะดอกใหญ่ เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2523) Note: กุหลาบหนู (Miniture) […]

กุหลาบกรีนไอซ์

Green Ice วงศ์: Rosaceae ประเภท: miniature/กุหลาบหนู ลำต้น: เป็นพุ่มเตี้ย แผ่กว้าง ใบ: เล็ก สีเขียวเป็นมัน ดอก: เป็นช่อใหญ่ ดอกบานขนาด 2-3 ซม. สีขาวหรือขาวปนเขียวอ่อน กลีบเล็ก ซ้อนกันมาก มีกลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือทำทรีโรส เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1978 (พ.ศ. 2521) Note: กุหลาบหนู (Miniture) เป็นกุหลาบต้นเตี้ย ใบเล็ก ดอกเล็กและมักออกดอกเป็นช่อ มีการพัฒนาพันธุ์ให้มีขนาดดอกใหญ่ รูปทรงดอกแบบกุหลาบดอกเดี่ยว (Hybrid […]

แคนดี้เมาน์เทน

Candy Mountain วงศ์: Rosaceae ประเภท: miniature/กุหลาบหนู ความสูง: 50-70 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม กิ่งยาวและโน้ม พุ่มจึงค่อนข้างกว้าง ใบ: เล็ก รูปรี สีเขียวเข้ม ดอก: ดอกบานขนาด 3-5 ซม. สีชมพูม่วง โคนกลีบแต้มสีขาว มี 5-6 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือปลูกลงแปลงประดับสวน Note: กุหลาบหนู (Miniture) เป็นกุหลาบต้นเตี้ย ใบเล็ก ดอกเล็กและมักออกดอกเป็นช่อ มีการพัฒนาพันธุ์ให้มีขนาดดอกใหญ่ […]

โกลด์เมดัล

Gold Medal/Aroyqueli วงศ์: Rosaceae ประเภท: Grandifloras/กุหลาบพวงดอกใหญ่ ความสูง: 1-1.50 เมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม ใบ: สีเขียวเข้ม ดอก: เดี่ยว ดอกบานขนาด 9-12 ซม. สีเหลืองทอง บางครั้งเกือบจะเป็นสีส้มและมีสีแดงเรื่อ ซ้อนกัน 30-38 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน แข็งแรง ทรงพุ่มกะทัดรัด เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ได้รับรางวัล American Beauty Rose […]

เบบี้แบล็งเค็ต

Baby Blanket วงศ์: Rosaceae ประเภท: miniature/กุหลาบหนู ความสูง: 50-70 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม แผ่กว้าง ใบ: เล็ก สีเขียวสดเป็นมัน ดอก: เป็นช่อใหญ่ ดอกบานขนาด 4-5 ซม. สีชมพู โคนกลีบสีเหลือง-ขาวครีม ซ้อนกัน 15 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือทำทรีโรส ถ้าปลูกลงดินพุ่มจะแผ่กว้างคลุมดินได้ดี Note: กุหลาบหนู (Miniture) เป็นกุหลาบต้นเตี้ย ใบเล็ก ดอกเล็กและมักออกดอกเป็นช่อ ปัจจุบันพัฒนาพันธุ์ให้ดอกมีขนาดใหญ่ […]

มองตูเซมา

Montezuma วงศ์: Rosaceae ประเภท: Grandifloras/กุหลาบพวงดอกใหญ่ ความสูง: 70-150 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่มสูง ใบ: หนา สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อหรือเดี่ยว ดอกบานขนาด 7-10 ซม. สีชมพูเข้มอมส้ม มีสีแดงเรื่อ กลิ่นหอมอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน ทรงดอกสวยเป็นไม้ตัดดอกได้ แต่กลีบช้ำง่าย ไม่ทนน้ำฝน เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1955 (พ.ศ. 2498) Note: กุหลาบพวงดอกใหญ่ (Grandiflora) เป็นกุหลาบพุ่มที่มีดอกเป็นช่อและมีดอกขนาดใหญ่ ก้านค่อนข้างยาว ทรงต้นมักสูงใหญ่ด้วย […]

ซันแฟลร์

Sun Flare/Jacjem วงศ์: Rosaceae ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง ความสูง: 1-1.30 เมตร ลำต้น: เป็นพุ่ม ใบ: สีเขียวเข้ม ดอก: เป็นช่อแน่น 5-7 ดอก ดอกบานขนาด 8-9 ซม. สีเหลืองสด สีจางลงและมีสีชมพูเรื่อ ซ้อนกัน 20-30 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกดก อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7 น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524)