คาร์บอนเครดิต คืออะไร ทำไมซื้อขายได้

“คาร์บอนเครดิต” เป็นอีกคำหนึ่งที่เรามักได้ยินบ่อยๆในหัวข้อที่พูดถึงเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” แต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจความหมาย เราจะพาไปทำความรู้จักคำๆ นี้แบบเข้าใจง่ายๆ กัน

“จับมือ จัดเมือง” ISCI: Better City Collaboration

มาดูวิธีทำเมืองให้น่าอยู่ขึ้นในนิทรรศการ “ จับมือ จัดเมือง ” ISCI: Better City Collaboration กับ 10 หัวข้อที่จะสร้างความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนเมือง โดยสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ (ISCI) นำเสนอพลังแห่งความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 20 แห่ง เพื่อสร้างชุมชนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมความเข้มแข็งด้านความสร้างสรรค์และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม .นิทรรศการ “ จับมือ จัดเมือง ” จัดอยู่ในโซน “BETTER COMMUNITY” ที่บอกเล่าเรื่องราวว่าเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไร และในทางกลับกัน ชุมชนนี้จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้เราได้อย่างไร พบกันนิทรรศการ “จับมือ จัดเมือง” ชั้น G ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 : สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลData-driven Urbanism กรุงเทพมีลักษณะเป็น “เอกนคร” หรือ “เมืองโตเดี่ยว” คือ การเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีขนาดของประชากรมากกว่าเมือนอันดับรองอย่างมาก […]

Wall Art ‘ศิลปะ สีสันจากขยะเมือง’ บริบทใหม่ของขยะสู่การหมุนเวียนทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ขยะจากชีวิตประจำวันที่เป็นได้มากกว่าขยะ จากแรงบันดาลใจ วัสดุไร้ค่าในอดีตอย่างเศษเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยจานเซรามิก ยังนำมาประดับตกแต่งให้เกิดเป็นลวดลายอันสวยงามบนเจดีย์ภายในวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) แล้วทำไม ขยะในปัจจุบัน จะนำมาใช้ในงานสร้างสรรค์บ้างไม่ได้? Room จะพาไปชมผลงาน Wall Art ‘ศิลปะ สีสันจากขยะเมือง’ การสร้างสรรค์ของนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ภายใต้แนวคิด Waste Management กำจัดขยะที่เกิดจากพฤติกรรมของคนเมือง ในโซน Better Community ที่จัดแสดงภายในงาน Sustainability Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 26 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ โดย ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับแนวคิดของผลงานศิลปะชิ้นนี้ว่าได้แรงบันดาลใจจากการนำเศษเครื่องปั้นดินเผา ถ้วยจานเซรามิก มาประดับตกแต่งให้เกิดเป็นลวดลายอันสวยงามบนเจดีย์ภายในวัดอรุณราชวรารามฯ ซึ่งไม่เพียงเป็นภูมิปัญญาของผู้คนสมัยก่อนที่ทรงคุณค่า แต่ยังใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำวัสดุไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ที่กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นแกนหลักในหลักสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีดีเอ็นเอการเป็นนักสร้างสรรค์ ที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่ในห้องเรียน เปลี่ยนขยะจากสังคมเมืองให้เป็นงานศิลปะ นักศึกษาต้องเรียนเรื่องลายไทยอยู่แล้ว และในวิถีชีวิตของมนุษย์ก็ทำให้ขยะเกิดขึ้นทุกวัน […]

SUSTAINABILITY EXPO 2022 “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า”

งาน SUSTAINABILITY EXPO ประจำปี 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ใครอยากสร้างสมดุลที่ดีให้กับตัวเองและสังคม ไม่ควรพลาดมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” ทางออกเพื่อโลก และวิธีสร้างสมดุลใหม่ให้กับตัวเองและสังคม มาส่องไฮไลต์ในงานกันก่อน แล้วอย่าลืมตามมาร่วมกิจกรรมที่มีมากมายในงานกัน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผนวกกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) งานจัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมกว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ (QSNCC) เป็นการรวมตัวของบริษัทจากทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างน้อย 50 […]

Betterism Design Exhibition 2022

เพราะ room เชื่อว่า ดีไซน์ที่ดี ไม่เพียงดีสำหรับผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องดีต่อสังคมรอบข้าง และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์โลกให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนเช่นกัน เราจึงคัดสรรงานออกแบบที่ยั่งยืนในหลากมิติมาจัดแสดง เพื่อช่วยสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมในวงกว้าง นำไปสู่การต่อยอดและพัฒนางานออกแบบเหล่านั้นให้เกิดขึ้นและสร้างประโยชน์ได้จริงในอนาคต โดยที่ผลงานทั้งหมดนั้นเป็นผลงานที่ถูกผลิตและนำออกจำหน่ายจริง หรือมีการเผยแพร่เพื่อถูกใช้ในวงการแล้ว เพราะความยั่งยืนไม่ควรอยู่แค่เพียงในกระดาษและจินตนาการ แต่ต้องถูกนำออกมาสู่สังคมจริง ๆ เช่นกัน RE-BALANCE การจัดแสดงในปีนี้ room มุ่งให้ความสำคัญกับ “แนวคิดความยั่งยืนที่สมดุลกับวิถีปัจจุบันของโลก” จึงได้เลือกคัดสรรผลงานการออกแบบที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งาน (Function) ความงาม (Aesthetic) แนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) รวมถึงการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม (Social Impact) แต่ขณะเดียวกันก็เป็นงานออกแบบใกล้ตัวตอบโจทย์วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนได้ room Betterism Design Exhibition แบ่งออกเป็น 3 หมวดการคัดสรรดังนี้ Architectural งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน Urban Design and Movement งานออกแบบพื้นที่สาธารณะ และแนวคิดส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ Product and Innovation ผลิตภัณฑ์ และแนวคิดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน คลิกที่ภาพเพื่ออ่านต่อ