มะลิฉัตรดอกบัว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum  sambac  (L.) Aiton ‘Mali Chat Dok Bua’
วงศ์: Oleaceae
ประเภท: : ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี
ลำต้น:  สูง 0.50-1 เมตร แตกกิ่งกระโดงสั้น
ใบ: ใบรูปไข่หรือรูปรี มีใบเรียงเป็นวง 2-3 ใบรอบกิ่ง โคนใบหยักเว้า ปลายใบมน ผิวใบขรุขระ เส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่องลึก
ดอก:
ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกที่ปลายยอด ดอกเดี่ยวหรือมีดอกย่อยจำนวน 3 ดอก กลีบดอกเรียงกันแน่นมากกว่า 5 ชั้น ตอนกลางดอกมีกลีบดอกห่อกันกลมแน่น ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมแรง ทยอยออกดอกเกือบตลอดปี แต่ดกในช่วงปลายฤดูร้อนถึงฤดูฝน ให้ดอกน้อยในช่วงฤดูหนาว
ผล: ไม่ปรากฏ
อัตราการเจริญเติบโต:  ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวันถึงร่มรำไร
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: ปักชำกิ่ง และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกประดับเป็นไม้กระถางหรือปลูกในที่ร่มรำไร
เกร็ดน่ารู้: กลายพันธุ์จากมะลิซ้อนในช่วงปี พ.ศ. 2525