กรรณิการ์

กรรณิการ์
กรรณิการ์

กณิการ์/กรณิการ์/Coral jasmine/Night blooming jasmine/Night jasmine/Tree of sadness
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Nyctanthes arbor-tristis L.
วงศ์: OLEACEAE
ประเภท: ไม้พุ่มขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ
ความสูง: 2-5 ม.
ทรงพุ่ม: เรือนยอดรูปพีรามิดแคบ
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่ ปลายใบแหลมหรือติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสาก มีขน
ดอก: สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 3-7 ดอก ก้านช่อดอกมีใบประดับเล็กๆ 1 คู่ ไม่มีก้านดอก โคนกลีบดอกสีส้มแสดเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 1.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5-8 แฉก ปลายกลีบกว้างและเว้าลึก เริ่มบานตอนเย็นแล้วร่วงในตอนเช้า ออกดอกในช่วงเดือน ส.ค.-พ.ย.
ผล: แห้งแตกออกเป็น 2 ซีก รูปไข่กลับหรือทรงกลมค่อนข้างแบน ปลายมีติ่งสั้น มีเมล็ดซีกละ 1 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
น้ำ/ความชื้น: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
โรคและแมลงศัตรูพืช: หากปลูกในที่แห้งแล้งจะมีดอกน้อย ดูแลรักษาค่อนข้างยาก เพราะหนอนชอบเจาะกิ่งทำให้ปลายใบแห้ง
การใช้งานและอื่นๆ: ใช้ปลูกประดับสวนไม้หอม ปลูกเป็นฉากหลังของสวน บังสายตาหรือปลูกเป็นกลุ่ม เหมาะปลูกในพื้นที่แคบ ระยะปลูกสำหรับจัดสวน ถี่ 1.5-2 ม. ห่าง 2-3 ม.