หน้าวัวใบคอร์รูกาตัม

หน้าวัวใบย่น
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium corrugatum Sodiro
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่ม
ทรงพุ่ม: กว้าง 50 – 80 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปหัวใจปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ใบอ่อนมีสีแดงเรื่อ หลังใบสีขาวอมเขียวอ่อน แผ่นใบย่นตามแนวเส้นใบย่อย ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร มีสีแดงเรื่อและมีขนอ่อนปกคลุม
ดอก: จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ปลีดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ห้อยโค้งลง สีเขียวอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับในอาคาร หรือปลูกในสวนสไตล์เมืองร้อน