กระเช้าถุงทอง

Rooster Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aristolochia pothieri Pierre ex Lecomte
วงศ์: Aristolochiaceae
ประเภท: ไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง krachoatungthong2
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 1-2 เมตร ลำต้นมีขนประปราย
ใบ: เดี่ยว รูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ ขนาด 12-14 x 11-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเว้าลึกรูปหัวใจ ขอบเรียบหรือหยักเว้า 3 แฉก แผ่นใบสีเขียวอมเทา มีขนปกคลุม เส้นใบหลัก 3 เส้น สีเขียวอ่อน ก้านใบยาว 3-4 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกย่อย 5-20 ดอก รูปร่างคล้ายหลอดยาว กลีบดอกสีเขียวแกมน้ำตาลหรือสีม่วงอมน้ำตาล โคนกลีบสีเขียวอ่อนเชื่อมติดกันเป็นกระเปาะกลม ปลายแผ่บานออก มีขนปกคลุม เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 1-2 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: รูปไข่ ขนาด 2-3 x 3-5 เซนติเมตร สีน้ำตาล เมื่อแก่แตกออกเป็นรูปคล้ายกระเช้า เมล็ดจำนวนมาก รูปหัวใจแบน มีปีก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัดถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย ด้านสมุนไพร หัวใต้ดินฝานต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุง