มะดัน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Garcinia schomburgkiana Pierre
วงศ์: Clusiaceae
ประเภท: ไม้รอเลื้อย
madun1ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ผิวเรียบ ทุกส่วนมีน้ำยางสีเหลือง
ใบ: รูปขอบขนานออกตรงข้ามกัน กว้าง 2.5 – 4 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักตื้นๆ แผ่นใบหนา
ดอก: เดี่ยว ออกจากซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน กลีบดอกแข็งหนา ออกดอกเดือนธันวาคม – มกราคม
ผล: รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลืองเป็นมัน เนื้ออวบน้ำ รสเปรี้ยว ภายในมีเมล็ดรูปไข่แบนสีน้ำตาล
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวระบายน้ำดี
แสงแดด: ครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอไม่ให้ต้นรกเกะกะ ยอดอ่อนมีรสเปรี้ยว กินเป็นผัก ผลอ่อนนำมาประกอบอาหารให้รสเปรี้ยวแทนมะนาวหรือมะขามเปียก