หลิว

หลิว
หลิว

ต้นหลิว / ลิ้ว / หยั่งลิ้ว / Babylon Willow / Napoleon’s Willow / Weeping Willow
ชื่อวิทยาศาสตร์: Salix babylonica L.
วงศ์: Salicaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง
ความสูง: 10 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: ไม่แน่นอน โปร่ง แผ่กว้าง
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล กิ่งก้านสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ปลายกิ่งลู่ลม
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอกแคบหรือรูปขอบขนาน ยาว 8 – 16 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม ใต้ใบสีเขียวอ่อน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ เป็นแท่งยาว ดอกแบบแยกเพศ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่แยกต้นกัน แต่ไม่พบว่าออกดอกในเมืองไทย
ผล: ไม่ติดเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 4 – 8 เมตร ทนน้ำท่วม ปลูกริมถนน ริมทางเดิน แต่ส่วนใหญ่นิยมปลูกประดับสวนริมน้ำ เพราะรูปทรงอ่อนช้อย ช่วยเพิ่มเส้นสายที่พลิ้วไหวนุ่มนวล