ต้นหลิว

ต้นหลิว / ลิ้ว / หยั่งลิ้ว / Babylon Willow / Napoleon’s Willow / Weeping Willow
ความเชื่อเกี่ยวกับ ต้นหลิว
 คือพืชวิเศษที่ชาวจีนเคารพบูชา ในภาษาจีนมาจากคำว่า หลิ่ว แปลว่า เทพธิดา หรือ นางฟ้า เป็นความเชื่อที่ว่า ใครมีไว้ในครอบครองจะเป็นสิริมงคล สำหรับชาวจีนแล้วต้นหลิวเป็นพืชที่ใช้สำหรับการกราบไหว้บูชาพระเช่นเดียวกับดอกบัวในศาสนาพุทธแบบมหายาน อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
ระยะปลูกที่เหมาะสม 4 – 8 เมตร ทนน้ำท่วม ปลูกริมถนน ริมทางเดิน แต่ส่วนใหญ่นิยมปลูกประดับสวนริมน้ำ เพราะรูปทรงอ่อนช้อย ช่วยเพิ่มเส้นสายที่พลิ้วไหวนุ่มนวล

ต้นหลิว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Salix babylonica L.
วงศ์: Salicaceae
ประเภท: ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง
ความสูง: 10 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: ไม่แน่นอน โปร่ง แผ่กว้าง
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล กิ่งก้านสีเขียวหรือน้ำตาลอ่อน ปลายกิ่งลู่ลม
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่ง รูปใบหอกแคบหรือรูปขอบขนาน ยาว 8 – 16 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม ใต้ใบสีเขียวอ่อน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ เป็นแท่งยาว ดอกแบบแยกเพศ ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่แยกต้นกัน แต่ไม่พบว่าออกดอกในเมืองไทย
ผล: ไม่ติดเมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน
น้ำ: มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ และตอนกิ่ง

ติดตามพันธุ์ไม้อื่นๆ และหนังสือออกใหม่ ได้ทาง : สำนักพิมพ์บ้านและสวน