ชงโคฮอลแลนด์

 ชงโคฮ่องกง/ Hong Kong Orchid Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bauhinia x blakeana Dunn
วงศ์: Fabaceae
hongkong2ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ
ความสูง: สูง 8 – 10 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง รูปทรงไม่แน่นอน
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงสลับคล้ายใบชงโค ใบคล้ายรูปไต กว้าง 8 – 16 เซนติเมตร ยาว 10 – 14 เซนติเมตร ปลายใบเว้าลึก โคนใบมนหรือเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดูคล้ายใบแฝด
ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 – 15 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูอมม่วงเข้มขนาดใหญ่ และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน ออกดอกตลอดปี ดอกดกในช่วงฤดูหนาว
ผล: ไม่ติดฝัก หรือติดฝักแต่ไม่สมบูรณ์
ดิน: ดินร่วนปนทราย
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 3 – 8 เมตร เหมาะปลูกในมุมพักผ่อนเพื่อให้ร่มเงา ดอกสีสวยมีกลิ่นหอม