ไข่มุกอันดามัน

Rose Grape/Showy Medinilla
ชื่อวิทยาศาสตร์: Medinilla spp.
วงศ์: Melastomataceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 3 เมตร ในธรรมชาติเป็นไม้อิงอาศัยกับไม้ใหญ่ ลำต้นเป็นเหลี่ยมและมีสัน
ใบ: ใบรูปไข่แกมรูปรีขนาดใหญ่ถึง 30 เซนติเมตร แผ่นใบหนาสีเขียวเหลือบเงิน เส้นใบขนานกัน ก้านใบสั้นหรือไม่มีก้านใบ
ดอก: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกที่ปลายยอด ช่อดอกขนาดใหญ่ห้อยลง มีใบประดับขนาดใหญ่รองรับช่อดอก ดอกย่อยจำนวนมาก ขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตร ทยอยบานจากโคนไปยังปลายช่อ ออกดอกฤดูฝน
ผล: ผลมีเนื้อนุ่มหลายเมล็ด
อัตราการเจริญติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในฟิลิปปินส์