มาจอแร็ต

Majorette
วงศ์: Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง: 50-60 เซนติเมตร
ลำต้น : เป็นพุ่ม กิ่งก้านเล็ก แผ่กว้าง
ใบ: รูปรีป้อมค่อนข้างเล็ก สีเขียวเป็นมัน
ดอก: ช่อใหญ่ บาน 4-5 ซม.สีแดงกำมะหยี่ หลังกลีบสีขาว กลีบกลมเล็ก ขนาดกลีบ 16-20 ซม. ดูคล้ายกุหลาบหนู ไม่มีกลิ่น ออกดอกดก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1986 (พ.ศ. 2529)