ไวท์มาร์กาเร็ต

White Marguerite
ชื่อวิทยาศาสตร์: Argyranthemum frutescens (L.) Schultz-Bip.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท
: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: พุ่มสูง 0.50-1 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม
ใบ: ใบมีขอบหยักเว้าลึกแบบขนนก แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม
ดอก: ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลายยอด มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาด 3-4 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกสีขาวสดใส รูปขอบขนาน กลีบดอกวงในเป็นหลอด สีเหลืองตัดกัน ออกดอกดก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ชอบดินปลูกระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์
แสงแดด:
แสงแดดเต็มวัน ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:
ปลูกเป็นไม้ประดับแปลงกลางแจ้ง ไม้กระถาง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะคานารี ชื่อสกุล Argyranthemum มาจากภาษากรีก แปลว่า ดอกไม้ที่มีสีขาวสุกใสดั่งสีเงิน ยามที่ออกดอกพร้อมกันจะดูสว่างไสวสวยพราวตัดกับใบสีเขียว