บานชื่น/Zinnia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zinnia violacea Cav.
วงศ์ : Asteraceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้น
ความสูง : 0.45 – 1 เมตร
ลำต้น : ตั้งตรง สีเขียวอมเหลืองหรือม่วง มีขนสีขาวเส้นยาวอ่อนนุ่มแนบผิวลำต้น
ใบ : รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขนหยาบ ก้านใบสั้น
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุก มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4 – 10 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปขอบขนาน สีขาวนวล เหลือง ชมพู ส้ม ม่วง แดง และสองสีในดอกเดียวกัน กลีบดอกวงในรูปหลอดสีเหลือง ดอกมีรูปทรงและการเรียงกลีบดอกหลายแบบ
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด :เต็มวัน
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ เมล็ดจะงอกใน 10 – 20 วัน หลังเพาะ 2 – 3 เดือนจึงออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : ควรรดน้ำบริเวณโคนต้น ไม่ควรให้โดนใบ เพราะทำให้เกิดโรคและกิ่งก้านหักง่าย บานชื่นมีระบบรากตื้น ควรเด็ดยอดเพื่อให้แตกพุ่มด้านข้าง จะช่วยให้รากยึดลำต้นให้ติดกับดินได้ดี ไม่หักล้มง่าย
*ดอกบานชื่นพันธุ์เก่าๆ บานไม่พร้อมกัน ทำให้ในต้นเดียวมีทั้งดอกโรยและดอกใหม่ จึงมีชื่อเรียกว่า “Youth-and-old-age”