ผักแครด

สับกา/หญ้าขี้หมา/American Weed
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Synedrella nodiflora  (L.) Gaertn.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 30-80 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นเหลี่ยม
ใบ:
รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลม ยาว 2-6 เซนติเมตร ขอบใบจักฟันเลื่อยและเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้ม
ดอก: ขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอก 3-8 กลีบ สีเหลือง ออกดอกตลอดปี เมล็ดสีน้ำตาลเข้มหรือดำ
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทางทั่วไปและชายป่า ขึ้นปะปนกับพืชชนิดอื่นๆ มีถิ่นกำเนิดในอเมริกา หมู่เกาะอินดีสตะวันตก พบกระจายพันธุ์ทั่วเขตร้อน ในบ้านเราพบทุกภาค เป็นทั้งสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ต้นใช้ตำพอกแก้ปวดขาหรือปวดหัว พอกแผล น้ำคั่นใช้หยอดหู ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาระบาย