The Editor’s View : [SCG x บ้านและสวน]

เรื่องกระเบื้องต้องยกให้ นี่คือบรรยากาศจากงานสถาปนิก’62 ที่ผ่านมา ที่ เอสซีจี เซรามิกส์ มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่าง ด้วย 3 แบรนด์ 3 ไลฟ์สไตล์จาก COTTO, CAMPANA และ SOSUCO

คลิปทั้งหมด