NYCxDESIGN : Celebrating a world of design

ในเดือนพฤษภาคม นอกจากอากาศในเมืองนิวยอร์กที่จะเริ่มอุ่นขึ้น ต้นไม้ดอกไม้ผลิใบ ชาวเมืองนิวยอร์กต่างก็ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านรับความสดชื่น กิจกรรมอีกอย่างที่หลายคนตั้งตาคอยคืองาน NYCxDESIGN ที่เหล่านักออกแบบร่วมแรงร่วมใจกันนำผลงานออกมาแสดงทั่วทั้งเมือง