Spacetime Architects

Spacetime Architects ภายใต้การนำของ กรรณิการ์  รัตนปรีดากุล สถาปนิกผู้ก่อตั้ง มีแนวทางของผลงานที่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมโยงกับบริบทธรรมชาติรอบข้างมากที่สุด ซึ่งหมายถึงการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในเขตร้อนชื้นอย่างกลมกลืน

“จากชื่อบริษัท SPACETIME แปลไทยได้ว่าเป็น กาละ และ เทศะ ที่นี่เราพยายามจะตอบโจทย์และออกแบบแต่ละงานให้ถูกกาลเทศะเสมอ ถ้าพูดถึง “โมเดิร์นทรอปิคัลดีไซน์” คำว่า “โมเดิร์น” ก็เปรียบเหมือนคำว่า “กาละ” ซึ่งหมายถึงความร่วมสมัยหรือยุคสมัยนี้ ส่วน “ทรอปิคัล” ก็คือ “เทศะ” รู้ว่าสถานที่ที่เราพักอาศัยอยู่นั้นมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ตราบได้ที่เราเข้าใจสภาพแวดล้อม และบริบทต่าง ๆ งานสถาปัตยกรรมที่แสดงออกมาเราถือว่าเป็นโมเดิร์นทรอปิคัล ที่ถูกกาลเทศะ”

  • ที่อยู่ : 32 ซอยศูนย์วิจัย 8/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
  • โทรศัพท์ : 0-2718 – 1533
  • Facebook : spacetime . กา-ละ-เท-ศะ