Garden Guide

Garden Guide

เลขมาตรฐานประจำหนังสือ 978-616-387-638-6

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2557

นักเขียน ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์

ขนาดหนังสือ 20.5×24.5 ซม. ปกอ่อน

ราคา 235 บาท

ปัญหาที่พบในสวนเปรียบเสมือนบททดสอบบทหนึ่ง แต่การแก้ไขโดยขาดแนวทาง อาจทำให้ต้องสูญเสียเวลาและเงินทอง Garden Guide คู่มือทำสวนเล่มนี้ ได้รวบรวมปัญหาต่างๆซึ่งมักพบในสวน พร้อมวิธีแก้ไขแบบเป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step) รวม 40 เรื่องเพื่อให้ผู้เริ่มต้นลงมือจัดสวนและผู้รักสวนทุกท่านได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในสวนได้ทุกเวลา