The Manual “SKILL”

The Manual “SKILL”

The Manual “SKILL”

หลังจาก The Manual ได้รู้จักคนทำงานช่างฝีมือมาหลายต่อหลายคน เราพบว่า สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานช่างมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคือ ความรักในงานที่ทำและความขยันหมั่นฝึกฝน ความรู้และเทคนิควิธีนั้นเราสามารถหาได้จากสื่อต่างๆหรือแม้แต่โรงเรียนสอนงานช่างที่เริ่มมีให้เลือกมากขึ้นกว่าก่อนมาก แต่หากขาดซึ่งความสนใจอย่างต่อเนื่องและปราศจากการฝึกฝนแล้ว คงไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นช่างฝีมือได้

เรื่องราว 15 เรื่องของงานช่างต่างๆที่เราเลือกนำมาเสนอใน The Manual “Skill” ฉบับพิเศษนี้มีความแตกต่างกันไป บางคนทำงานช่างเป็นงานอดิเรก บางคนยึดเป็นอาชีพ บางคนมีฝีมือแก่กล้า ขณะที่บางคนอยู่ในขั้นทดลอง เราไม่ได้คัดเลือกเรื่องด้วยระดับขั้นของฝีมือ หากแต่สนใจเรื่องราวที่มาและความพยายามในการฝึกมือของเขาเหล่านั้นเป็นสำคัญ มากไปกว่านั้นคือ “ความสุข” ที่พวกเขาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวการลงมือทำงานช่าง ซึ่งหวังว่าจะส่งไปถึงมือผู้อ่านเช่นกัน เราคนทำไม่หวังอะไรมากไปกว่า เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว คุณจะรู้สึกอยากเลิกอ่านกลางคัน ปิดหนังสือ แล้วลุกไปหาวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ใกล้ตัวมาลงมือทำ ทำ และทำงานช่าง เพื่อที่จะพบกับความสุขใจเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อได้ขยับไม้ขยับมือ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับเราในระหว่างเขียนต้นฉบับ The Manual “Skill” เล่มนี้ เท่านั้นเอง

สั่งซื้อหนังสือได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/Baanlaesuanbooks/