การปักผ้าแบบโบราณของทรานซิลเวเนีย

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-18-0658-3

นักเขียน เซโกะ ทานิซากิ

นักแปล ไพจิตร อภิรัตน์แสงศรี

ราคา 225 บาท

งานหัตถศิลป์ในวัฒนธรรมของทรานซิลเวเนีย (ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก) ที่มีความเป็นมายาวนานนับร้อยปี ทั้งยังคงอนุรักษ์และสืบทอดมายังปัจจุบัน  เนื้อหาในเล่มบอกเล่าความเป็นมา เทคนิคการปัก และการนำลายปักแบบโบราณมาใช้ตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบสมัยใหม่