วิธีกำจัดเพลี้ยหอย

วิธีกำจัดเพลี้ยหอยในกระบองเพชร

วิธีกำจัดเพลี้ยหอย
วิธีกำจัดเพลี้ยหอย

แคคตัสหรือ กระบองเพชร เป็นพืชในกลุ่มไม้อวบนํ้า (succulent) ที่ทนทานต่อความแห้งแล้งและแสงแดดจัดได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีลักษณะพิเศษต่างจากพืชชนิดอื่นๆ ตรงที่สามารถเก็บนํ้าหรือความชื้นไว้ในเนื้อเยื่อและส่วนต่างๆ ของลำต้น วิธีกำจัดเพลี้ยหอย

กระบองเพชร มีกลไกการป้องกันตนเองด้วยการลดรูปของใบกลายเป็นหนามหรือขนแทนเพื่อลดปริมาณการคายนํ้า ดังนั้นในการปลูกเลี้ยงจึงไม่จำเป็นต้องรดนํ้ามาก หากแต่ควรต้องระวังแมลงศัตรูพืชที่อาจรบกวนต้นไม้เราบ้างในบางครั้ง วิธีกำจัดเพลี้ยหอย

วิธีกำจัดเพลี้ยหอย

อย่างเกิดเพลี้ยหอย (Scale Insect) บริเวณโคนหนาม ลักษณะเป็นแมลงที่มีรูปร่างกลมคล้ายหัวเข็มหมุด ขับสารเคมีลักษณะ คล้ายขี้ผึ้งสีน้ำตาลออกมาเป็นเปลือกแข็งคล้ายเปลือกหอยหุ้มตัวไว้

ขั้นตอนการรักษา

STEP 1

โรคเพลี้ยหอยในแคคตัส
• ย้ายต้นที่มีเพลี้ยหอยออกมาวางให้ห่างจากต้นอื่น ถ้าไม่มีการระบาดรุนแรงให้แคะตัวเพลี้ยหอยออกด้วยไม้จิ้มฟัน


STEP 2

วิธีกำจัดเพลี้ยหอย
• ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดประเภทดูดซึมอย่างมาลาไทออน (Malathion) หรือนิโคตินซัลเฟต ติดต่อกันทุก ๆ 7 วัน สัก 2 – 3 สัปดาห์


STEP 3

แคคตัส
• อีก 2 – 3 สัปดาห์ ตัวเพลี้ยจะแห้งตายเป็นสีน้ำตาลเข้มบนผิวแคคตัส ให้ใช้แปรงสีฟันเล็ก ๆ ปัดออกเบา ๆ ตัวเพลี้ยจะหลุดล่อนออกได้

แคคตัส
Tips

หากเพลี้ยหอยระบาดแล้วจะควบคุมได้ยาก จึงควรป้องกันด้วยการราดสารป้องกันเป็นระยะ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพลี้ยหอยจะเกาะกินแคคตัสทุกชนิด ที่มักพบมากได้แก่สกุล Opuntia, Gymnocalycium, Discocactus, Melocactus, Echinopsis ฯลฯ

หนังสือ ดูแลต้นไม้ด้วยตัวเอง ของสำนักพิมพ์บ้านและสวน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักต้นไม้ เพราะได้รวบรวมปัญหาที่มักเกิดกับต้นไม้ที่นิยมปลูกเลี้ยง อาทิ กุหลาบ แคคตัส บัว เฟินก้านดำ ฯลฯ พร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาที่สามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเอง


เรื่อง อิศรา แพงสี

ภาพ สำนักพิมพ์บ้านและสวน


รักษากุหลาบหินเน่า

รักษาต้นกุหลาบหินเน่าเพราะรดน้ำมากไป