PREMIUM ICE FACTORY สถาปัตยกรรมที่นำพลังงานธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

สำนักงานสร้างฉันทะ

ในการออกแบบส่วนใช้สอยของสำนักงานบนชั้น 2 สถาปนิกตั้งต้นจากคำถามที่ว่า “พื้นที่แบบไหนที่เราอยากจะนั่งทำงาน” จนกลายมาเป็นคำถามที่ท้าทายต่ออีกว่า “ออกแบบอย่างไรให้พนักงานเกิดฉันทะ” การแบ่งพื้นที่โดยเว้นคอร์ตกลางอาคาร และการดึงเอาพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในจึงกลายมาเป็นคำตอบของการออกแบบพื้นที่สำนักงานบนชั้น 2 ที่เชื่อมต่อกับส่วนพักอาศัยบนชั้น 3 ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอเจาะ

“เราตั้งคำถามกันระหว่างทีมออกแบบว่า ระหว่างที่เราเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนเราอยากได้อะไร (ในสำนักงาน) จึงได้ข้อสรุปเป็นพื้นที่ซึ่งออกแบบให้เกิดฉันทะ สร้างบรรยากาศให้คนที่มาทำงานอยากจะตื่นนอนมาออฟฟิศ ให้เขาได้ผ่อนคลาย ได้ออกมานั่งชมต้นไม้” สณทรรศ อธิบาย

สถาปัตยกรรม

ห้องน้ำเปิดโปร่งไร้ผนังปิดล้อม ออกแบบเพื่อให้ลมและแสงสามารถผ่านได้ โดยสามารถรูดม่านเพื่อปิดป้องความเป็นส่วนตัวยามเมื่อใช้งาน

สถาปัตยกรรม

สถาปนิกตั้งใจออกแบบพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารให้เกิดการนำแสงธรรมชาติมาใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลือกใช้แผ่นมุงหลังคาแบบโปร่งแสงเพื่อปลดปล่อยให้แสงธรรมชาติผ่านลงมาสู่พื้นที่ส่วนกลางและส่วนสำนักงานได้ทั่วถึง อีกทั้งยังปลูกไม้เลื้อยให้ทิ้งตัวลงมาจากชั้น 3 ให้เป็นดั่งม่านต้นไม้สีเขียวชอุ่มที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ใช้พื้นที่ นอกจากนี้ในการวางแปลนของอาคารและการเลือกใช้วัสดุหุ้มอาคารอย่างแผ่นเหล็กเจาะรู ยังมีช่องที่ช่วยให้ลมสามารถผ่านเข้ามาเป็นระยะ เพื่อสร้างภาวะน่าสบายเพิ่มมากขึ้นไปในตัว

นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวตรงกลางยังช่วยแบ่งพื้นที่สำหรับบุคคลภายนอก และพนักงานออกจากกันอย่างสุภาพ ส่วนต้อนรับตั้งอยู่ส่วนหน้าของอาคารซึ่งขั้นกลางด้วยคอร์ตขนาดใหญ่ ทำให้พื้นที่นั่งทำงานภายในออฟฟิศจะไม่ถูกรบกวนจากบุคคลภายนอก ในส่วนของพื้นที่นั่งทำงาน สถาปนิกกล่าวว่าจากการเก็บข้อมูลพนักงานเกือบทั้งหมด ได้ข้อสรุปว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นแผนกบัญชี ซึ่งต้องการความเงียบสงบสูงในการทำงาน ส่วนใช้สอยดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ที่นิ่ง และดูสงบที่สุด ที่สำคัญคือในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์และพื้นไม้ในชั้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นไม้เก่าที่เจ้าของโครงการเก็บไว้ ถูกนำมาประยุกต์ใช้แตกต่างกันไปตามฟังก์ชันที่ต้องใช้งานจริง

อ่านต่อส่วนพักอาศัยชั้น 3 หน้าถัดไป
[คลิก]