CORO FIELD ไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งไอเดียสดใหม่กลิ่นอายญี่ปุ่น

เราขอพาทุกคนไปสัมผัส ไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งไอเดียสดใหม่กลิ่นอายญี่ปุ่นจากความต้ังใจของ 2 พี่น้อง คุณพอท – มิตรดนัย และ คุณพีท – พันดนัย สภาวรมณี ที่ไม่ได้แค่ต้องการปลูกพืชผักผลไม้คุณภาพดี ปลอดภัยไร้สารพิษ แต่หวังปลุกแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และลูกหลานเกษตรกรไทยเห็นว่า การเป็นชาวสวนก็เป็นเรื่องสนุก และน่าภาคภูมิใจไม่แพ้ใคร หากรู้จักใส่ไอเดียเจ๋งๆลงไป

 

coro-03

LOVE AT FIRST PLANT

บนพื้นที่กว่า 104 ไร่ในอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ท่ีนี่เป็นฟาร์มผักผลไม้ออร์แกนิกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นเมล่อน มะเขือเทศ มันเทศ และผักสลัด ตลอดจนเป็นสถานท่ีที่ให้ทุกคนได้กดปุ่มรีเฟรชเติมพลังชีวิตกลับไปเป็นของแถม

ก่อนไปทําความรู้จักกับโซนต่างๆภายในฟาร์ม คุณพอท-มิตรดนัยได้ขออาสาขับรถพาเราไปดูเบื้องหลังไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งสุดเก๋แห่งน้ีกันสักเล็กน้อย ที่กรีนเฮ้าส์ขนาดใหญ่กว่า 4,400 ตารางเมตร ซึ่งมีชื่อเรียกน่ารักๆว่า COROBRAIN ส่ังตรงมาจากอิสราเอล สามารถป้องกันโรคและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรีนเฮ้าส์นี้ซ่อนตัวอยู่ด้านหลัง และไม่เคยเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าชมมาก่อน เขาแอบกระซิบกับเราว่านี่เป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นหัวใจสําคัญของโครงการเลยทีเดียว เพราะเป็นพื้นท่ีปลูกเมล่อน ผลไม้ที่สองพี่น้องชื่นชอบ โดยทั้งคู่นําเมล่อนมาผสมสายพันธ์ุใหม่ด้วยตัวเองในช่ือพันธ์ุโทมิ และโยชิ รวมถึงใช้เทคโนโลยีน้ําหยด ดึงน้ําแร่ใต้ฟาร์มมาใช้รดต้นเมล่อน ตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการให้น้ําและ สารอาหาร ปรับเฉดดิ้งให้โรงเรือนและควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีดี ซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนต้องสวมชุดแล็บและคลุมผมเผ้า พร้อมกับทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยก่อนเข้าชม

ทุกอย่างท่ีเห็นในโรงเรือนนี้มีความหมายและผ่านการคิดมาอย่างละเอียด ต้ังแต่ปริมาณน้ําที่ใช้รดต้นไม้ ปริมาณปุ๋ยกับกาบมะพร้าว หรือแม้กระทั่งลูกเมล่อนที่เห็นก็เป็นเมล่อนเพียงลูกเดียวที่เขาตัดสินใจให้อยู่ต่อจากท้ังหมด 5 ลูก เพื่อให้เมล่อนลูกนั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุด

“คนมักคิดว่าที่นี่คือฟาร์มเมล่อนญี่ปุ่น แต่จริงๆ แล้ว เราเป็นไลฟ์สไตล์ฟาร์มมิ่งที่มีกลิ่นอายญี่ปุ่น พืชที่ปลูกไม่ได้มีแต่เมล่อน เรายังมีมะเขือเทศ เชอร์รี่ ถั่วแระ มันม่วง ตลอดจนผักสลัด โดยคัดเลือกจากความชอบและความแตกต่างในทางธุรกิจ เป็นโชคดีที่พวกผมทําเมล็ดพันธุ์เองได้ ครั้งหนึ่งผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศสเปนและได้กินเมล่อนของท่ีนั่นแล้วเกิดติดใจ จึงนําเมล็ดจากลูกของเขามาปลูกท่ีนี่ นอกจากน้ียังสามารถ ผสมกลิ่นหอมของพันธ์ุน้ีกับสีเขียวของพันธ์ุน้ัน หรือเน้ือส้มแบบพันธ์ุโน้นมาอยู่ในลูกเดียวกันได้ เราทําเกษตรแบบถึงที่สุดในทุกรายละเอียดจริงๆ เพราะสุดท้ายแล้ว ส่ิงท่ีทําให้ฟาร์มแห่งน้ีมีความแตกต่างนอกเหนือจากการนําเสนอสนุก ๆ ก็คือคุณภาพของตัวโปรดักต์นั่นเอง”

 

coro-04

CORO HOUSE

หลังจากทําความรู้จัก เบื้องหลังอันแข็งแรงของโปรเจ็กต์นี้จนทะลปรุโปร่งแล้ว คุณพอทได้พาเรามายัง CORO HOUSE กรีนเฮ้าส์ท่ีจําลองการปลูก ดูแล และเก็บเก่ียว ด้วยเทคโนโลยี CORO BRIAN แบบเดียวกับฟาร์มด้านหลังโครงการ เพื่อให้ความรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินจากการเก็บภาพประทับใจ ที่นี่ประกอบไปด้วยเมล่อนโทมิ ซึ่งเป็นเมล่อนเปลือกทอง เนื้อเขียวนวลพอๆกับกลิ่นหอมๆรสหวานๆ และ เมล่อนโยชิ เมล่อนเปลือกเขียวเนื้อส้ม กลิ่นนุ่ม รสหวานฉ่ำ นอกจากน้ียังมีมะเขือเทศฮอลแลนด์ สายพันธ์ุมินิท่ีฮ็อตฮิตไปท่ัวโลก

 

coro-05

CORO GARDEN

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจต้นทางของพืชผักผลไม้ที่เห็นบนโต๊ะอาหารดีย่ิงขึ้น คุณพอทแนะนําให้ลองสวมผ้ากันเปื้อน หอบตะกร้าหวายท่ีบรรจุเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับฟาร์มเมอร์ฝึกหัดอย่าง ต้นอ่อนของผักสลัด ช้อนปลูก และส้อมพรวน สะพายขึ้นหลังแล้วลงสวนปลูกผักด้วยตัวเอง ที่โซน CORO GARDEN โซนนี้จะมีทีมงามคอยแนะนําระหว่างที่คุณสัมผัสประสบการณ์ความ เหนื่อยยากของเกษตรกร ว่ากว่าจะได้ผักผลไม้ให้เราซื้อหาในราคาที่ถูกแสนถูกน้ันต้องผ่าน ทั้งการเตรียมดิน นำต้นกล้าลงปลูก ฝังกลบดูและ (แต่ไม่ต้องรดน้ำ เพราะใช้ระบบน้ำหยด) จนเมื่อผักเติบโตขึ้น ทางฟาร์มจะนำผลผลิตที่ได้ไปแบ่งปันให้วัด โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และคนยากไร้ ก่อนพาคุณมาเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศอย่างถูกต้องจนเต็มชะลอม

 

coro-06

CORO CAFÉ & MARKET

กดปุ่มรีเฟรชเติมพลังชีวิตกับอาหารท่ี สร้างสรรค์ขึ้นจากผลิตผลในฟาร์มอย่าง Melon Katsuo โทมิเมล่อนโรยหน้าปลาคัตสึโอะก่อนราดด้วยซอสญี่ปุ่น และของหวานอย่าง Melon Yogurt Soft Serve Ice Cream คิดค้นสูตรโดยเชฟแบล็ค แห่ง Blackitch Artisan Kitchen เชฟทีมชาติไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง หรือถ้ายังไม่จุใจก็สามารถซื้อเมล่อนลูกโต ๆ กลับไปอิ่มอร่อยกับคนที่บ้านใน CORO CAFÉ & MARKET เป็นการปิดท้ายได้อีกด้วย

 

เรื่อง : polarpoid
ภาพ : ดำรง
คอลัมน์ : Go Around
Room Magazine : February 2016 No. 156