HOW TO แปลงโฉมระเบียงตึกแถวเป็นมุมนั่งเล่นสุดชิว

HOW TO แปลงโฉมระเบียงตึกแถวเป็นมุมนั่งเล่นสุดชิว
อุปกรณ์
  1. เสือ เดคอร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป Color Render (ฉาบสี)
  2. เกรียงเหล็ก
  3. น้ำยาลอกสี ,น้ำยารองพื้น, น้ำเคลือบผิว
  4. แปรง
ขั้นตอน
  1. ลอกชั้นสีเก่า ด้วยน้ำยาลอกสีเก่า
  2. ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเพมลิ่มแรงยึดเกาะกับผนังเดิม
  3. ฉาบชั้นแรกและรอให้หมาด ด้วยเสือเดคอร์ Color Render
  4. ฉาบและวนแปรงเป็นวง สังเกตผิวหน้าของซีเมนต์ว่าแห้งเท่ากันทั้งผืนก่อน และฉาบครั้งที่ 2 ด้วย เสือ เดคอร์ Color Render และวนแปรงเป็นวงขณะปูนยังไม่แห้ง

 

info-tiger_02-01

info-tiger_02-02