รีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านอย่างไร..ให้ประหยัดเงินในกระเป๋า!

รีไฟแนนซ์บ้าน
รีไฟแนนซ์บ้าน

อย่างมองข้าม..ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์บ้าน เราจะต้องรู้ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งหมดเสียก่อน โดยคำนวณตัวเลขในอนาคตล่วงหน้าก่อนรีไฟแนนซ์ทุกครั้ง ยิ่งทำละเอียดมากเท่าไรก็ยิ่งดี

  • กรณีที่จะรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิม โดยยังไม่ครบกำหนด 3 ปี จะมีค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนดตามสัญญาที่มีอยู่ ประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินกู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ดังนั้นจึงไม่แนะให้รีบรีไฟแนนซ์ก่อนครบกำหนดเวลา ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงไปได้มากทีเดียว
  • ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR ของแต่ละธนาคาร ตัวเลขจะอยู่ที่ 6-7 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจกับ  MLR- หรือตัวลบที่ต่อท้ายอัตราดอกเบี้ย ยิ่งลบมากเท่าไรยิ่งดีต่อเราเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อตามสัญญาใหม่ ประมาณ 0-2 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินกู้ใหม่
  • ค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาสินทรัพย์ใหม่ของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากัน ปกติแล้วจะอยู่ราวๆ 0.25-1 เปอร์เซ็นต์ ของราคาประเมิน
  • ค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่ดิน ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินที่ขอกู้เท่ากันทุกธนาคาร โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะจ่ายให้กับกรมที่ดิน
  • ค่าอากรแสตมป์ ประมาณ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ของวงเงินกู้ใหม่
  • ค่าทำประกันภัยให้บ้าน ส่วนใหญ่เป็นการทำประกันอัคคีภัย หรือการทำประกันชีวิตที่ธนาคารขายคู่สินเชื่อบ้าน ฯลฯ

อ่านต่อหน้า3