แก้ปัญหาปลวกในบ้านทาวน์เฮาส์

ปัญหา “ปลวกในบ้านทาวน์เฮาส์”

ก่อนจะตอบคำถามนี้ต้องรู้ก่อนว่าปลวกเคลื่อนที่อย่างไร ปลวกกินบ้านคือ ปลวก ที่อาศัยอยู่ในดิน ใช้ดินเป็นที่สร้างรังและสร้างเส้นทางเดินเพื่อให้ตัวเองอยู่ในที่มืดตลอดเวลา ปลวกจะขึ้นจากรังมากินอาหารประเภทไม้ กระดาษ ฯลฯ โดยต้องการความชื้นเพื่อนำมาย่อยอาหารนั้นก่อนผสมกับดิน จากนั้นปั้นเป็นรังหรือเส้นทางเดิน ดังนั้นปลวกสามารถเดินทางใต้ดินไปไหนก็ได้ตราบใดที่ที่ดินนั้นต่อถึงกัน โดยขุดเป็นอุโมงค์หรือสร้างเป็นเส้นทางเดิน

วิธีที่เราใช้ในการป้องกันปลวกขึ้นบ้านคือ ทำให้ดินโดยรอบบ้านนั้นเป็นพิษจนปลวกอาศัยอยู่ไม่ได้ หรือใช้เป็นเส้นทางผ่านไม่ได้ เหมือนการสร้างกำแพงเมืองป้องกันปลวกอยู่ใต้ดินนั่นเอง ดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องก็คือ ต้องฉีดน้ำยาป้องกันปลวกให้ทั่วทุกพื้นที่ใต้บ้านและรอบบ้าน หากไม่ทั่ว จุดนั้นก็เหมือนกำแพงเมืองที่มีช่องว่างที่อาจเป็นจุดที่ปลวกบุกขึ้นมาบนบ้านของเราได้

ปลวกในบ้านทาวน์เฮาส์

วิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะบ้านเดียวเท่านั้น บ้านทาวเฮ้าส์หรือตึกแถวจะไม่ได้ผล เพราะถึงแม้จะสามารถฉีดน้ำยากันปลวกได้ทั่วใต้บ้านของเรา แต่เพราะผนังบ้านยังติดกับบ้านคนอื่น จุดนั้นก็เหมือนจุดอ่อนที่เป็นช่องว่างของกำแพงเมืองที่ข้าศึกคือปลวกสามารถบุกเข้ามาโจมตีได้

ปลวกในบ้านทาวน์เฮาส์

ปลวกสามารถขึ้นมาจากใต้ดินที่บ้านข้างเคียง จากนั้นทำเส้นทางเดินเป็นอุโมงค์ข้ามเข้ามาตามกำแพง ขึ้นไปบนฝ้าเพดานแล้วเข้ามาที่บ้านของเราได้ในที่สุด ดังนั้นในอาคารประเภทตึกแถวหรือทาว์เฮ้าส์ ถ้าจะป้องกันปลวก ทุกบ้านในล็อกหนึ่ง ๆ จึงต้องทำระบบป้องกันปลวกร่วมกันเท่านั้นจึงจะได้ผลครับ

เรื่อง วิญญู วานิชศิริโรจน์

ภาพประกอบ เอกรินทร์ พันธุนิล

99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน

หนังสือ “99 เรื่องต้องรู้ก่อนมีบ้าน”

เขียนโดย วิญญู วานิชศิริโรจน์ เล่มนี้จะให้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา โดยนำเสนอเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารประเภทบ้าน คนทั่วไปที่สนใจเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารกำลังจะสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ หรือแม้แต่คนที่มีบ้านอยู่แล้ว ก็สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการดูแลและปรับปรุงบ้าน

 
<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>