MUJI

นิทรรศการของมูจิ “​Rediscover Recreate Found MUJI Exhibition”

MUJI
MUJI

MUJI ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี 1980 (ในยุคปี 80) เป็นช่วงที่สินค้าข้าวของทั้งหลายถูกพัฒนามากเกินความจำเป็น ลัทธิวัตถุนิยมกำลังครอบงำสังคม แก่นแท้และคุณค่าของสินค้าถูกแยกออกจากกัน

MUJI

ขณะนั้นเองมูจิเล็งเห็นปัญหาทางสังคมเหล่านี้ จึงตั้งใจผลิตสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ และต้องมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน มูจิเลือกที่จะมองลึกไปถึงแก่นแท้ของสิ่งของเหล่านั้นว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างไร และนี่คือปรัชญาการพัฒนาสินค้าของมูจินับแต่นั้นเป็นต้นมา

ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เห็นในชีวิตประจำวันมักถูกลืมหรือถูกมองข้ามไปตามกาลเวลาและวิถีความเป็นอยู่ สิ่งของเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนวัฒนธรรมการใช้การชีวิต แต่ยังแสดงถึงเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกด้วย ดังนั้นนวัตกรรมสินค้าของมูจิจึงเปรียบเสมือนการทบทวนการใช้ชีวิตโดยยึดคำว่า “ค้นหาและค้นพบ” มูจิออกเดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหาสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันที่คงทนถาวร สำรวจหาคุณค่าแท้จริงที่ซ่อนอยู่

MUJI

จากนั้นมูจิจะนิยามสิ่งของที่พบเจอเหล่านี้เสียใหม่เพื่อให้เหมาะกับไลฟสไตล์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของโลกที่เปลี่ยนไป แต่ขณะเดียวกันยังคงยึดแก่นแท้ของสิ่งของเหล่านี้ไว้ จากนั้นนำไปต่อยอดพัฒนาและผลิตเป็นสินค้าของมูจิออกมา โปรเจ็คนี้จึงถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Found-MUJI” และจะถูกขยายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

Back to our origins, into the future กลับสู่ต้นกำเนิดเพื่อเชื่อมต่อไปยังอนาคต

โปรเจ็ค “Found-MUJI” ไม่ได้เป็นการย้อนมองอดีต หรือจดจ่อให้ความสนใจกับอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการเสาะหาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลก แล้วนำเรื่องราวของผู้สร้างเหล่านั้นมาผนวกกับผู้ใช้ เพื่อรังสรรค์สินค้าขึ้นมาใหม่ให้กลมกลืนทันโลกในยุคปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ของมูจิที่ว่า “simple, pleasant life” (เรียบง่าย และเพลิดเพลินไปกับชีวิต)

“Rediscover Recreate Found-MUJI Exhibition” นิทรรศการดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาโดยตลอดของโปรเจ็คนี้ตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปี 2017 ข้าวของเครื่งใช้ในชีวิตประจำวันที่ถูกค้นพบจากหลากประเทศหลายเชื้อชาติ สะท้อนถึงจุดร่วมทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิต และแสดงให้เห็นถึงความหมายของชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นจากการค้นพบค่านิยมและแรงบันดาลใจใหม่ๆ

MUJI
Theme :​Rediscover Recreate Found MUJI Exhibition
Date :​​14 ตุลาคม 2017 – 12 พฤศจิกายน 2017
Venue : ​MUJI Harbour City
Shop 407, 415-419, L4, Ocean Centre,
Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Opening Hour (เวลาแสดง):​ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ 10:00 – 22:00

ขอบคุณภาพและข้อมูลนิทรรศการจาก : http://www.muji.com/hk-en/event/201710_found_muji/

เรื่อง : ลีฬภัทร กสานติกุล

WHAT IS MUJI? เรื่องราวของมูจิกับความเรียบง่ายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

MUJI-ESSENCE อบอุ่น เรียบง่าย สไตล์มูจิ