เคล็ดลับตัดแต่งต้นไม้ให้สวยใหม่เสมอ

ตัดแต่งไม้พุ่มกลม

การทำให้ต้นไม้เป็นพุ่มกลมแน่นเกิดจากการใช้ไม้พุ่มปลูกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 ต้น โดยเลือกชนิดที่ทรงพุ่มแน่น เช่น ไทรอังกฤษ รอจนทรงพุ่มต้นไม้เริ่มชนกันแน่น จึงตัดแต่งให้เป็นทรงกลมขนาดเล็กใหญ่ตามที่ต้องการ

ขั้นตอน

  • คว่ำกรรไกรตัดหญ้าลง สังเกตว่ากรรไกรจะรับกับทรงพุ่มกลมพอดี แล้วค่อยๆ ตัดแต่งให้เข้ารูป ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ตัด

  • เมื่อได้ทรงพุ่มที่ต้องการ ควรรักษาทรงพุ่มไว้ เมื่อเริ่มเลยทรงที่กำหนด ค่อยๆ เล็มอีกครั้งด้วยวิธีเดิม

  • ส่วนบริเวณที่ทรงพุ่มยังไม่ชิดกันดีเกิดเป็นรูโหว่  ให้รอจนทรงพุ่มแน่นแล้วจึงตัดแต่งอีกครั้ง

อ่านต่อ : เหลืองชัชวาล ปลูกง่าย สวยไว

อ่านต่อ : ปลูก ต้นไทร เป็นแนวรั้วนอกบ้านดีไหม

ดูวิธีตัดแต่งต่อหน้า3