ไม้เลื้อย

สวนสวยด้วย “ซุ้มไม้เลื้อย”

ไม้เลื้อย
ไม้เลื้อย

องค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้สวนของคุณสวยและดูสดชื่นมากขึ้น นั่นคือ ซุ้มไม้เลื้อย ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่พักพิงให้ไม้เลื้อยเกาะและเจริญเติบโต วันนี้บ้านและสวนมีไอเดียและข้อแนะนำเกี่ยวกับ ซุ้มไม้เลื้อย มาฝากทุกคน… 

ซุ้มไม้เลื้อย
เครดิต: https://en.wikipedia.org/wiki/Pergola

ประเภทของ ซุ้มไม้เลื้อย

ซุ้มไม้เลื้อย ในสวนแบ่งเป็นหลากหลายแบบ โดยจำแนกได้เป็น 4 รูปแบบคือ

ซุ้มไม้เลื้อย

ซุ้มทางเดิน ทำหน้าที่เหมือนอุโมงค์ต้นไม้ ที่ปกคลุมทางเดินด้วยพันธุ์ไม้เลื้อย หรือทำเป็นโครงหลังคาคลุมทางเดินให้ร่มเงา ซุ้มทางเดินในสวนจึงเป็นอีกรูปแบบนึงที่ได้รับความนิยม เพราะนอกจากจะช่วยกรองแสงแดดแล้ว ยังช่วยให้รู้สึกมีมิติน่าค้นหา สร้างบรรยากาศของสวนให้มีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

ซุ้มไม้เลื้อย

ซุ้มมุข คือซุ้มที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน โดยมีรูปแบบคือเป็นกันสาดบังแดดฝนให้กับประตูหน้าต่าง รวมถึงเป็นหลังคาให้มุมนั่งเล่นที่อยู่ริมระเบียงบ้าน

ซุ้มศาลา เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่นิยมในพื้นที่สวนที่มีบริเวณค่อนข้างกว้าง โดยแยกโครงสร้างออกจากตัวบ้านอย่างชัดเจนและมักถูกใช้เป็นมุมพักผ่อนในสวน ที่ทำหน้าที่ป้องกันแดดและฝนด้วยหลังคาบังอย่างชัดเจน หรือทำเป็นระแนงไม้ลักษณะโปร่งแสงปล่อยไม้เลื้อยตามธรรมชาติ โดยซุ้มศาลานั้นเน้นความแข็งแรงมั่นคงเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้งาน

ซุ้มไม้เลื้อย

ซุ้มประตู ทำหน้าที่แทนประตูทางเข้าสวน เปรียบเสมือนประตูต้อนรับแขก มักจะอยู่ส่วนแรกของการเข้าถึงสวน โดยมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ประตูแบบเต็มบาน หรือ เพียงโครงซุ้มที่อยู่เหนือหัว เป็นต้น

อ่านต่อหน้า2