ต้นไม้เป็นแผลจากการค้ำยันแก้อย่างไรดี?

แผลจากการค้ำยันต้นไม้

            ภาพนี้ผมตั้งใจถ่ายมาฝากให้ชมครับ เพราะเมื่อผมเห็นต้นลั่นทมต้นนี้แล้วรู้สึกถึงความตั้งใจของเจ้าของว่า…

อยากให้มีการแตกกิ่งก้านของทรงพุ่มที่สวยงามและช่วย”ค้ำยันต้นไม้”ให้แข็งแรงในระยะแรกที่เริ่มปลูกผมถือเป็นเรื่องดีครับ ที่ใส่ใจกับการควบคุมทรงต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้เป็นเจ้าของจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งเหล่านี้ ทำให้เปลือกหรือผิวนอกของต้นหุ้มลวดหรือเชือกที่ผูกไว้ ผิวลำต้นจึงเป็นรอย มีแผลที่ไม่สวยงาม

ค้ำยันต้นไม้

ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี และ เมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้แล้วคนส่วนใหญ่จะปล่อยเอาไว้เพราะทำอะไรไม่ถูก แต่ผมมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นมาฝากกันครับ โดยตัดเชือกหรือลวดที่ผูกนั้นออกจากรอยแผล จากนั้นทาปูนแดง (อาจผสมยากันราร่วมด้วย) เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าทำลายและทำให้แผลแห้งสนิท จากนั้นค่อยสังเกตว่าต้นไม้ว่าแข็งแรงหรือได้ทรงตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าต้องมีการควบคุมทรงต้นใหม่ ควรหุ้มเชือกด้วยยางหรือพลาสติก และขยันขยายหรือเปลี่ยนตำแหน่งของเชือกที่ผูกกับกิ่งบ้าง เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นครับ

เรื่องและภาพ : อรรถ

ติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนได้ที่นี่