AIR SPACE HUA HIN

AIR SPACE HUA HIN คาเฟ่และร้านอาหารเสมือนพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องหัวหิน

AIR SPACE HUA HIN
AIR SPACE HUA HIN

ออกแบบสถาปัตยกรรม: Hypothesis Design Agency

ออกแบบตกแต่งภายใน: PIA Interior

ออกแบบแลนด์สเคป: Kernel Design


“หัวหิน” ในภาพจําของแต่ละคนเป็นอย่างไร นอกจากทะเล ฟ้าคราม และความชิลแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของหัวหินคือ บรรยากาศวินเทจ ต้ังแต่ป้ายบอกสถานีรถไฟหัวหิน ไปจนถึงอาคารบ้านพักตากอากาศที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคคุณปู่

เรื่องราวเหล่านี้ได้รับการสานต่อจนออกมาเป็น Air Space Hua Hin คาเฟ่และร้านอาหารที่แม้หน้าตาจะดูทันสมัยแบบสุดๆ แต่ที่นี่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ที่แสดงเรื่องเล่าของหัวหินด้วยการผนึกกำลังจากยอดฝีมือด้านงานดีไซน์ ตั้งแต่งานออกแบบสถาปัตยกรรมโดย Hypothesis Design Agency ออกแบบตกแต่งภายในโดย PIA Interior และออกแบบแลนด์สเคปโดย Kernel Design

AIR SPACE HUA HIN
สวนกึ่งเอ๊าต์ดอร์บริเวณทางเข้าร้านที่ต้อนรับผู้มาเยือน เป็นฝีมือการออกแบบจัดสวนโดย Kernel Design สร้างบรรยากาศนั่งสบายด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม้กระถาง และ ไม้แขวนจําพวกเฟิน โดยมีผนังกรุกระจกช่วยดึงธรรมชาติให้เข้ามาสู่ทุกมุมของร้าน

 

LEGENDARY CITY

“การเข้าใจประวัติศาสตร์ช่วยให้เราสามารถต่อยอดคอนเทนต์ให้แน่นข้ึน” ประโยคนี้เล่าจุดเร่ิมต้นของการออกแบบโดย คุณบิว – มนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา แห่ง Hypothesis Design Agency ได้เป็นอย่างดี จากความต้องการเล่าเรื่องที่มาของหัวหินให้เข้ากับชื่อ Air Space ที่แปลว่า น่านฟ้า นําเขาย้อนกลับไปค้นคว้า จนพบความเชื่อมโยงระหว่างหัวหินและประวัติศาสตร์การบินของเมืองไทย

หัวหินเป็นสถานที่พักตากอากาศที่นิยมมากในหมู่เจ้าขุนมูลนายสมัยก่อน โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นผู้อํานวยการตัดทางรถไฟจากกรุงเทพฯไปถึงหัวหิน เมื่อคุณบิวไปศึกษาเรื่องราวของท่านต่อก็พบว่า ท่านเป็น คนไทยคนแรกที่ได้นั่งเครื่องบินแบบใบพัด และทรงวางรากฐานกิจการการบินในประเทศไทย จนพัฒนากลายเป็นกองทัพอากาศในเวลาต่อมา คุณบิวจึงหยิบเรื่องราวเกี่ยวกับการบินมาแปลเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมท้ังภายนอก และภายใน

AIR SPACE HUA HIN
ตกแต่งภายในด้วยของสะสมของเจ้าของร้านร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ทําใหม่ เข้ากันดีกับฟังก์ชันและสไตล์การตกแต่ง
AIR SPACE HUA HIN
ส่วนของร้านอาหารดูโปร่งโล่งด้วยโครงสร้างแบบโรงนากรุกระจกทรงสูง สร้างบรรยากาศโรงเก็บเครื่องบินด้วยปีกเครื่องบินจําลองทําจากโครงไม้กรุผ้าใบ ช่วยลดความเวิ้งว้างจากฝ้าเพดานขนาดโอเวอร์ไซส์ รวมท้ังติดตั้งไฟซ่อนตามแนวผนังไม้ด้านในช่วยสร้างแสงเงา

 

INTERPRET TO DESIGN

อาคารโรงนาหรือ Barn House กรุกระจกใสตลอดแนว สะกดสายตาให้ผู้ผ่านไปมาหยุดมองเข้าไปถึงด้านในซึ่ง ตกแต่งอย่างสวยงาม ตัวอาคารแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนคาเฟ่และร้านอาหาร โดยมีสวนกึ่งเอ๊าต์ดอร์คั่นกลาง

แต่กว่าจะออกมาเป็นโรงนาสุดโมเดิร์นเช่นนี้ ตัวงานสถาปัตยกรรมได้รับการส่งไม้ต่อจากผู้ออกแบบคนก่อนหน้า ซึ่งได้เริ่มลงมือลงเสาเข็มไปบางส่วนแล้ว งานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่จึงถูกกำหนดด้วยตำแหน่งเสาเข็ม เดิมคุณบิวออกแบบอาคารด้วยโครงสร้างเหล็กขึ้นจากตอม่อเดิม กรุผนังภายในทั้งหมดด้วยวัสดุไม้ และกรุกระจกท่ีผนังด้านหน้าส่วนที่ติดกับถนนใหญ่ เพราะต้องการเปิดมุมมองจากภายในให้มองเห็นความเคลื่อนไหวของภายนอก พร้อมทั้งเปิดโชว์ดีไซน์ภายในที่ออกแบบอย่างละเมียดละไมทุกมุม เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้คนจากข้างนอกอยากเข้ามาลองสัมผัส อีกท้ังยังมองเห็นสวนสวยด้านนอกได้เต็มตา และจากร้านอาหารยังสามารถมองเห็นเวทีดนตรีสดได้ด้วย

ส่วนการออกแบบภายในฝีมือของ PIA ได้ดึงบรรยากาศอบอุ่นจากความเป็นชนบทของอาคารโรงนามาตกแต่ง ชวนให้นึกถึงการประดิษฐ์เครื่องบินลําแรกของโลกจากฝีมือพี่น้องตระกูลไรต์ที่เกิดในโรงนาหลังบ้านเขาเอง ทีมออกแบบจินตนาการให้ร้านนี้เป็นเสมือนห้องทดลองของสองพี่น้อง ส่วนที่เป็นร้านอาหารมีสเปซกว้างขวางกว่า จึงจัดให้เป็นเหมือนโรงเก็บเครื่องบิน บรรจุแบบจําลองเครื่องบินแบบ Irwin แขวนอยู่บนฝ้าเพดาน ส่วนคาเฟ่ เป็นเหมือนโรงเก็บอุปกรณ์เครื่องบิน ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างแชนเดอเลียร์และเคาน์เตอร์บาร์จากงานประกอบท่อเหล็ก รวมไปถึงพร็อปส์ตกแต่งซึ่งเป็นของสะสมส่วนตัวของครอบครัวเจ้าของเอง

AIR SPACE HUA HIN
(ซ้าย) คอร์ตยาร์ดกลางร้านใช้ไม้ยืนต้นเพื่อเป็นจุดเด่น ล้อมรอบด้วยไม้กระถางและแขวนเฟินไว้โดยรอบ ระยะของทางเดินออกแบบให้พอดีกับทางสัญจรสําหรับทุกคน สามารถเข็นรถวีลแชร์ผ่านได้สะดวก ตอบรับกับการเป็นร้านอาหารสําหรับครอบครัว
(ขวา) กั้นโซนเซอร์วิสและโซนของลูกค้าด้วยช้ันวางของสูงเหนือศีรษะ เสมือนแยกสองพื้นท่ีออกจากกัน โดยลูกค้ายังคงรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว แต่ก็ไม่ได้ถูกตัดขาดอย่างส้ินเชิง เป็นการออกแบบพื้นท่ีภายในโดยคํานึงถึงพื้นท่ีสัญจรและความรู้สึกเป็นสําคัญ
AIR SPACE HUA HIN
เคาน์เตอร์กลางบรรยากาศสบาย ๆ ภายใต้หลังคาผ้าใบแบบเต็นท์ จุดนี้จึงเป็นสเตชั่นเท่ ๆ สำหรับส่วนทํากาแฟและเตรียมขนม

 

AIR SPACE HUA HIN
(ซ้าย) ส่วนของคาเฟ่ดูอบอุ่นน่ารัก และนั่งสบาย ตกแต่งด้วยดอกไม้ ทั้งสดและแห้ง
(ขวา) เคาน์เตอร์กาแฟประกอบข้ึนจากท่อเหล็ก และไม้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารท่ีเป็นเหล็ก

 

MULTIDISCIPLINE ANALYSIS

นอกจากจะใส่ใจเรื่องการออกแบบสถานท่ีแล้ว ทีมออกแบบยังพยายามก้าวข้ามความเป็นงานดีไซน์ไปสู่การสร้างแบรนดิ้งขององค์กร (Corporate Branding) เพราะเชื่อว่าทุกรายละเอียดของการสรรค์สร้างแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ การออกแบบโลโก้ รวมถึงการบริการถือเป็นส่วนท่ีช่วยสร้างความจดจํา เสริมเรื่องราวให้ตัวแบรนด์แข็งแรงขึ้น และบ่งบอกคาแร็คเตอร์ของร้านได้อย่างชัดเจนในเวลาเดียวกัน

เพราะกลุ่มคนที่ไปเที่ยวหัวหินคือกลุ่มครอบครัว ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่า ไปถึงหลานตัเวล็กๆ การออกแบบทางสัญจร และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในร้านจึงคำนึงถึงการออกแบบ สําหรับการใช้งานของคนส่วนใหญ่ (Universal Design) รวมไปถึงโลโก้ ซึ่งกว่าจะมาเป็นบ้านมีปีกก็ต้องผ่านการทํารีเสิร์ชจากทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กน้อยไปจนถึงผู้สูงอายุ จนสรุปได้ว่า โลโก้นี้สร้างความจดจำได้ง่ายดาย ด้วยรูปทรงบ้านและเครื่องบินที่สื่อถึงร้าน

จากผลตอบรับที่กลายเป็นปรากฏการณ์ให้ทุกคนต้องไปเช็กอินที่นี่ ได้มอบคําตอบท่ีชัดเจนให้กับเราว่า งานดีไซน์ที่ดีและผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์น้ัน ช่วยสร้างคุณค่าไม่เพียงแค่กับแขกผู้มาเยือนจะได้อิ่มตาอิ่มใจไปกับอาหารและการตกแต่ง แต่ยังสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของร้านและนักออกแบบได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

AIR SPACE HUA HIN
(ซ้าย) ส่วนของร้านอาหารท่ีดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่แรกเห็น ผ่านโครงสร้างเหล็กท่ีประกอบข้ึนจากตอม่อเดิม เป็นท้ังโครงสร้างอาคารและกรอบสําหรับกรุกระจกใสเพื่อโชว์การตกแต่งภายในร้าน ด้านในแขวนแบบจําลองเครื่องบินรุ่น Irwin ขนาดเท่าลำจริง เป็นจุดเด่น
(ขวา) บริเวณหน้าร้านอาหารจัดเป็นที่นั่งเอ๊าต์ดอร์สําหรับวัน อากาศดี แถมในเวลากลางคืนก็ยังมีดนตรีสดมาเล่นบริเวณนี้ด้วย

 

ออกแบบสถาปัตยกรรม : Hypothesis Design Agency โทร. 08-0727-8292 www.hypothesis.co.th
ตกแต่งภายใน : PIA Interior โทร. 0-2264-0690 www.piainterior.com
แลนด์สเคป : Kernel Design โทร. 08-9112-4995 www.kernellandscape.com

 

AIR SPACE HUA HIN
12/399 หมู่บ้านหัวดอน ตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่วนร้านอาหาร เปิดทุกวัน เวลา 10.30 น. – 23.00 น.
ส่วนคาเฟ่ เปิดทุกวัน เวลา 8.00 น. – 21.00 น.
โทร. 06-3916-0999 www.airspacehuahin.com


เรื่อง : skiixy
ภาพ : ศุภกร