10 พรรณไม้มงคล ปลูกแล้วดี !

4.ทรงบาดาล

kalamano-bsp

ชื่อ ”ทรงบาดาล” พ้องเสียงกับคำว่า “ทรงบันดาล”
หมายถึง บันดาลให้เกิดโชคลาภ ควรปลูกทางทิศตะวันตก จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา

การปลูกเลี้ยง ชอบดินร่วนระบายน้ำดีแสงแดดตลอดวัน โตเร็ว เลี้ยงง่าย ทนลมแรง ทนดินเค็ม  ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/kalamano/

5.ทับทิมเศรษฐี

ctenanthe-bsp

ปลูกแล้วจะร่ำรวย มีเงินทองเหลือใช้

การปลูกเลี้ยง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายความชื้นสูง แสงแดดรำไร ขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอ หากได้รับความชื้นไม่พอหรือแสงแดดมากเกินไป ใบจะไหม้ง่าย เป็นไม้ที่ด่างเกิดจากการกลายพันธุ์ของชนิดปกติ เดิมมีราคาสูง ต่อมามีการขายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นจึงมีราคาถูกลงมาตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/ทับทิมเศรษฐี

 6.แผ่บารมี

terminalaa-bsp

เดิมเรียกกันว่า หูกระจง แต่มีการตั้งชื่อใหม่ว่า แผ่บารมี
ตามลักษณะของทรงพุ่ม และเชื่อกันว่าทำให้มีบารมีกว้างไกล

การปลูกเลี้ยง เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท ชอบแสงแดดจัด โตเร็ว ทนน้ำท่วมขัง ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหรือเพาะเม็ด นอกจากนี้ยังมีพันธุ์แคระจำหน่ายในตลาดไม้ประดับกันทั่วไปด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://book.baanlaesuan.com/plant-guide/terminalia/