[DAILY GUIDE] เข้าสู่ ฤดูซ่อมแซมบ้าน

garden-single-01-21

  1. หลังคากระเบื้องรั่วซึม

อาจเกิดจากแผ่นกระเบื้องหรือครอบสันหลังคาแตกร้าว หรือระยะซ้อนทับกระเบื้องน้อยเมื่อลมพัด น้ำฝนก็อาจย้อนเข้าใต้หลังคาได้ หาจุดรั่วซึมที่แน่นอน แล้วทาอะคริลิกกันซึม หรือเปลี่ยนเฉพาะแผ่นหลังคาที่ชำรุด

  1. น้ำซึมผ่านผนังรอบๆช่องเปิด

มีการยืดหดตัวของประตูหน้าต่าง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโครงสร้างร่องยาแนวบล็อกแก้วเสื่อมภาพ ใช้ซิลิโคน หรือพอลิยูรีเทนมาอุดรอยต่อ ส่วนร่องยาแนวบล็อกแก้วที่เสื่อมสภาพให้ขูดออกมาแล้วยาแนวใหม่ หรือทำกันสาดเหนือวงกบและ เซาะร่องทำบัวหยดน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้ามา

househotel-01-11

  1. ผนังฉาบปูนแตกร้าวหลุดล่อน

ผิวปูนฉาบแตกลายงาเป็นเพราะการฉาบที่ไม่ดีพอ ส่วนผิวปูนฉาบหลุดล่อนเป็นเพราะเนื้อปูนเสื่อมสภาพวิธีแก้ปัญหาผิวปูนแตกลายงา ให้ใช้กระดาษทรายขัดแต่งผิวแล้วใช้อะคริลิกมาอุดโป๊ จากนั้นทาสีที่มีความยืดหยุ่นสูงทับหน้าเพื่อช่วยปกปิดการแตกลายงา

วิธีแก้ปัญหาผิวปูนฉาบหลุดล่อน ใช้เกรียงแซะผิวปูนที่หลุดล่อนออกมา แล้วผสมปูนฉาบสำเร็จรูปกับน้ำยากันซึม จากนั้นฉาบแต่งให้เข้ากับผนังเดิม

Tip

รอยแตกร้าวที่เกิดในบ้านซึ่งเป็นอันตรายและส่งสัญญานบอกเหตุให้รีบแก้ไข คือรอยร้าวที่มีความกว้างเกิน 0.5 มิลลิเมตร ผนังบ้านมีรอยร้าวในแนวเฉียงทำมุม 45 องศากับพื้น รวมถึงเสา คาน พื้นที่แตกร้าวจนมองเห็นหล็กภายใน ควรเรียกวิศวกรมาตรวจสอบ เพื่อความปลอดภัย