[DAILY GUIDE] เข้าสู่ ฤดูซ่อมแซมบ้าน

homeinterior-01-013

  1. ล้างแอร์ปีละครั้ง

ไม่ต้องรอถึงหน้าร้อนก็ล้างแอร์ได้ควรเรียกช่างมาล้างทำความสะอาดแอร์ทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากช่วยประหยัดค่าไฟแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพด้วย

  1. ท่อน้ำประปารั่ว

ให้สังเกตพื้นดินโดยรอบ ถ้ามีท่อแตกหรือรั่วซึม พื้นดินหรือสนามบริเวณนั้นจะเปียกชื้นและทรุดต่ำกว่าที่อื่น ปิดก๊อกน้ำทุกจุดแล้วดูมาตรวัดน้ำว่าตัวเลขมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่ามีท่อน้ำรั่ว ให้รีบแก้ไข

house_02_03

  1. พื้นคอนกรีต พื้นโรงรถทรุดและแตกร้าว

โดยมากแล้วเกิดจากดินทรุดตัวโดยธรรมชาติ ควรทุบพื้นเดิมออกแล้วทำฐานใหม่ เช่น ถมดินหรือทรายแล้วบดอัดให้แน่น จากนั้นเทพื้นค.ส.ล.ใหม่ หรือเสริมการรับน้ำหนักด้วยการลงเสาเข็ม 1 ต้นต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

  1. สายไฟเปื่อยฉีกขาด

เปลี่ยนสายไฟทันทีเมื่อพบการชำรุด ควรตรวจระบบสายไฟฟ้าทั้งในและนอกบ้านปีละครั้ง?หรือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทุก 15 – 20 ปี เมื่อพบว่าสายไฟมีสีดำคล้ำ ฉนวนหุ้มสายแตกกรอบมีรอยปริจนเห็นสายทองแดง ก็ต้องให้ช่างไฟฟ้ารีบเปลี่ยนใหม่ทันที

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  ll ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l