บ้านสไตล์ล้านนา กับศิลปะชนเผ่าหลากหลายชาติ

“ บ้านสไตล์ล้านนา ที่มีแนวทางการตกแต่งภายในเน้นความดิบของวัสดุและของตกแต่ง เราจึงต้องลงรายละเอียดกับการนำงาน ศิลปะชนเผ่าทั้งในแอฟริกา อินเดีย และอินโดนีเซียมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศ ให้เกิดความกลมกลืนแบบพอดิบพอดี”

ด้วยทำเลที่ตั้งของ บ้านสไตล์ล้านนา ซึ่งอยู่บนโค้งลำน้ำแม่ตะมานที่ไหลมาจากเทือกเขาสูงของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บ้านหลังนี้ดูมีเสน่ห์น่าหลงใหลนับตั้งแต่ได้เห็นครั้งแรก

anglies-people-2-1

ภายในพื้นที่ได้แยกตัวบ้านออกเป็น 3 หลังเรียงไปตามหน้ากว้างของที่ดิน เรือนใหญ่สุดเป็นเรือนพักสำหรับเจ้าของบ้าน ถัดไปเป็นเรือนสปา ซึ่งมีขนาดย่อมกว่าทุกหลัง สุดท้ายคือเรือนรับแขก ทุกหลังต่างตั้งชิดแนวของลำน้ำและออกแบบให้เป็นเรือนไม้สักชั้นเดียว ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปทรงของหลังคาซ้อนกันสองชั้นแบบล้านนา แต่ประยุกต์ให้ดูเรียบง่ายขึ้น และมุงด้วยแป้นเกล็ด สำหรับตัวเรือนจะยกระดับจากพื้นดินขึ้นประมาณ 4-5 ขั้นบันไดเท่านั้น แตกต่างจากบ้านสไตล์ล้านนาทั่วไป

anglies-people-3-1

คุณอดุลย์ เหรัญญะ สถาปนิก จงใจออกแบบเรือนแต่ละหลังเพื่อแสดงถึงวิถีของชนบท กล่าวคือ ส่วน ประกอบของบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้ปูพื้น หรือไม้ผนังทั้งภายนอกและภายในจะปล่อยให้เป็นรอยถากแบบหยาบๆ ขณะเดียวกันก็แต่งผิวด้วยการใช้แปรงลวดขัด เพื่อให้เห็นลายเสี้ยนไม้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้อารมณ์แบบดิบๆลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ คุณยุทธนา เหมาะประสิทธิ์ นักออกแบบตกแต่งภายในได้พยายามนำของตกแต่งสไตล์ชนเผ่ามาสร้างบรรยากาศให้เข้ากับงานสถาปัตยกรรมและเติมเสน่ห์ให้ตัวบ้านมากยิ่งขึ้น คุณยุทธนาเผยว่า

anglies-people-4-1

“เจ้าของบ้านให้อิสระในการออกแบบบ้านหลังนี้อย่างเต็มที่ แนวทางการตกแต่งภายในจะเน้นที่ความดิบของวัสดุและของตกแต่ง เราจึงต้องลงรายละเอียดกับการนำงานศิลปะชนเผ่าซึ่งไม่เจาะจงว่าต้องเป็นเผ่าไหนมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นผ้าปักแบบชาวเขาของไทยภาคเหนือ หรืองานของชนเผ่าทั้งในแอฟริกา อินเดีย และอินโดนีเซียเข้ามาผสมผสานกับลักษณะของการจัดวางและการใช้งานที่สะดวกสบายและทันสมัย โดยต้องได้ความกลมกลืนแบบพอดิบพอดี

anglies-people-5-1

“สิ่งที่ค่อนข้างยากคือ การเลือกของ ผมต้องลงรายละเอียดกันเลยว่าของตกแต่งนั้นๆจะต้องมีขนาดเท่าไร จะต้องแต่งส่วนไหนของบ้าน บางครั้งเราต้องการ 2 ชิ้น แต่หาได้ชิ้นเดียว ก็ต้องใช้เวลาคอย ซึ่งก็กำหนดไม่ได้ว่าจะได้หรือไม่ได้ หรือจะมาเมื่อไร ต้องแวะเวียนไปหาอยู่เรื่อยๆ ของเหล่านี้ก็หาซื้อในเชียงใหม่ มีร้านนำเข้ามาหลายร้าน”