บ้านสไตล์ล้านนา กับศิลปะชนเผ่า

anglies-people-6-1

anglies-people-7-1

ส่วนเรื่องของการจัดสวนเป็นหน้าที่ของ คุณวิษณุ วงษ์เกตุ ภูมิสถาปนิกผู้เข้าใจธรรมชาติของท้องถิ่นนี้ซึ่งประกอบด้วยป่าเขาและลำธาร รวมถึงแนวคิดการออกแบบของบ้าน ซึ่งจะเห็นได้จากการเลือกใช้หินก้อนใหญ่เพื่อดึงความต่อเนื่องจากลำธาร หรือนำมาจัดในจังหวะที่เหมาะสมกับรูปทรงของต้นไม้ การเลือกพรรณไม้ อาทิ หญ้าอ้อ อ้อยดำ หรือหญ้าผสมกับไม้ประดับที่มีดอกใบสวยงาม ดูกลมกลืนกัน ขณะที่ถ้าเป็นมุมเปิดโล่งก็จะทำเป็นสนามหญ้า หรือการเลือกใช้ศิลาแลงเพื่อให้เข้ากับลักษณะดิบของสถาปัตยกรรม

anglies-people-1-1

anglies-people-11-1

การที่ผู้ออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก มัณฑนากร หรือภูมิสถาปนิกร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการตกแต่งบ้านอย่างชัดเจน ก็ทำให้ภาพรวมของบ้านดูสวยงามและสอดคล้องซึ่งกันและกัน เหมือนเช่นบ้านหลังนี้ที่ได้กลิ่นอายความเป็นชนเผ่าตั้งแต่ภายนอกไปจนถึงภายในบ้าน

เรื่อง : “จัตตริน”
ภาพ : ราสิเกติ์ สุขกาล
เจ้าของ : คุณวีรวรรณ ว่องไว และคุณอดุลย์ วาณิชย์ตันติกุล
สถาปนิก : คุณอดุลย์ เหรัญญะ
ตกแต่งภายใน : คุณยุทธนา เหมาะประสิทธิ์
ภูมิสถาปนิก : คุณวิษณุ วงษ์เกตุ