[DAILY IDEA] ต้นไม้ในบ้าน เลือกสายพันธุ์ และดูแลรักษา

สิ่งที่คุณต้องรู้อันดับแรกสําหรับการปลูก ต้นไม้ในบ้าน ก็คือ สภาพแสงในบ้านไม่เท่าด้านนอก พรรณไม้ท่ีนํามาใช้จึงควรทนร่มได้ดี เว้นแต่ว่าบริเวณน้ันได้รับแสงสว่างพอสมควร เช่น ริมระเบียง ริมหน้าต่าง บริเวณผนังกระจก หรือห้องที่เปิดไฟนีออนชนิด Daylight ในพื้นท่ีเหล่านี้คุณก็สามารถเลือกต้นไม้ที่ชอบแสงมากขึ้นมาอีกได้

[DAILY IDEA] ต้นไม้ในบ้าน เลือกสายพันธุ์ และดูแลรักษา

ต้นไม้ในบ้าน

(ซ้าย) พรรณไม้ทนร่มเหมาะสําหรับประดับตามมุมห้องในบ้าน มีทั้งเปเปอโรเมียลายแตง แก้วหน้าม้า บีโกเนีย และสับปะรดสี นอกจากสวยงามแล้ว ยังช่วยสร้างความสดชื่นและฟอกอากาศด้วยในตัว
(ขวา) ส้มจี๊ดและกวักมรกต สองพรรณไม้ยอดฮิต ท่ีนิยมปลูกเลี้ยงในบ้าน โดยเฉพาะกวักมรกตน้ัน รับประกันความทนทานและดูแลง่ายเป็นที่หนึ่ง

 

แสงน้อย

เช่น บริเวณมุมห้อง ห้องน้ํา สามารถปลูกแก้วหน้าม้า หน้าวัว จั๋ง เขียวหมื่นปี เฟิน แอฟริกันไวโอเลต บอนสี เงินไหลมา เปเปอโรเมีย ฟิโลเดนดรอน ออมเงิน ออมทอง ปาล์มไผ่ เป็นต้น

แสงปานกลาง

บริเวณใกล้หน้าต่าง ประตู ระเบียงที่มีแดดส่องถึง เลือกใช้ดาดตะกั่ว ปริก ปาล์ม จีบ เศรษฐีไซ่ง่อน หนวดปลาหมึก แคระ ยางใบซอ อากาเว่ ล้ินมังกร สนฉัตร ยุกกา ฤๅษีผสม แคคตัส กุหลาบหิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ต้นไม้บางชนิด แม้ว่าจะเป็นพรรณไม้ที่ชอบแดดก็จริง แต่สามารถปรับตัวให้ปลูกในที่ร่มได้ เช่น หมากเขียว หมากเหลือง หมากผู้หมากเมีย ฤๅษีผสม และเล็บครุฑ อย่างไรก็ตาม การเลือกต้นไม้มาปลูกในบ้านควรเลือกชนิดที่มีผิวใบมันและหนา จะมีความทนทานต่อการใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารมากกว่ากลุ่มพรรณไม้ที่มีผิวใบบาง

ต้นไม้ในบ้าน

(ซ้าย) แอฟริกันไวโอเลตและบีโกเนีย ไม้กระถางขนาดเล็ก ท่ีช่วยเพิ่มความน่ารักบนโต๊ะได้เป็นอย่างดี
(ขวา) ยางใบซอ ไม้ประดับชอบแสงปานกลางแสนทนชนิดนี้ ปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร


ดูแลต้นไม้ให้สวยปิ๊ง

แน่นอนว่าต้นไม้ที่ปลูกในบ้านย่อมมีข้อจํากัดมากกว่า จึงต้องมีความระมัดระวังและดูแลกันเป็นพิเศษ เพื่อให้ต้นไม้ของเราสวยงามตลอด ก่อนนําต้นไม้เข้าไปปลูกในบ้านควรล้างและเช็ดใบให้สะอาด หลังจากนั้นควรทําความสะอาดใบเป็นครั้งคราว โดยล้างฝุ่นเดือนละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อช่วยชําระคราบที่ปิดปากใบออก จะช่วยให้ต้นไม้คายน้ําและแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีข้ึน การล้างทําความสะอาดนั้น ทําได้ท้ังจุ่มน้ําและใช้ผ้าเช็ด บางชนิดอาจต้องใช้แปรงขนนุ่มปัดทําความสะอาด เช่น แคคตัส รวมถึงควรเติมดินหรือเปลี่ยนกระถางเมื่อปลูกต้นไม้ ไปได้ 2 – 3 ปี และตัดกิ่งแห้งเสียออกบ้าง

สังเกตว่า หากต้นไม้ได้รับแสงไม่เพียงพอ ต้นจะยืดยาว ใบเล็กลง ใบล่างจะเหลือง และหลุดร่วง หากพบอาการเหล่านี้ควรย้ายมาบริเวณที่ได้รับแสง จากหน้าต่าง ประตู หรือได้รับแสงจากหลอดไฟ อย่างไรก็ตาม ควรนําต้นไม้ออกมาพักฟื้นนอกบ้านเป็นครั้งคราว โดยวางให้ปรับแสงประมาณ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน แล้ววางพักไว้ เมื่อต้นไม้ฟื้นตัวได้ดีจึงค่อยนํากลับมาวางในบ้านอีกครั้ง

(ซ้าย) ใช้พู่กันปัดฝุ่นทําความสะอาดแคคตัสที่มีฝุ่นเกาะอยู่ (ขวา) บริเวณใกล้กับหน้าต่างที่มีแสงส่องถึง อาจเลือกต้นไม้ที่ชอบแสงมากขึ้นอีกนิดมาปลูกในมุมนี้ได้

(ซ้าย) ใช้พู่กันปัดฝุ่นทําความสะอาดแคคตัสที่มีฝุ่นเกาะอยู่
(ขวา) บริเวณใกล้กับหน้าต่างที่มีแสงส่องถึง อาจเลือกต้นไม้ที่ชอบแสงมากขึ้นอีกนิดมาปลูกในมุมนี้ได้

 

TIPS

  • ห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศจะทําให้ต้นไม้สูญเสียความชื้นได้ง่าย จึงต้องมีการเปลี่ยนต้นไม้บ่อยกว่า การเปลี่ยนต้นไม้นั้น ต้องนําออกมาพักในบริเวณที่ร่มรําไรให้ต้นมีการปรับตัวก่อน เช่นเดียวกับตอนที่จะนําต้นไม้เข้าไปไว้ในบ้าน ก็ควรนําต้นไม้นั้นมาค่อยๆ ปรับสภาพให้ต้นค่อยๆ เคยชินกับสภาพร่ม แล้วจึงย้ายไปวางในบ้าน
  • ไฟนีออนชนิด Daylight ช่วยให้ต้นไม้ที่อยู่ในอาคารเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากได้ใช้แสงสว่างในการสังเคราะห์แสง

เรื่อง : “เกซอนลา”
ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน นิตยสาร room และสํานักพิมพ์บ้านและสวน

 

ต้นไม้ในบ้าน สำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอน
ต้นไม้ในบ้าน สำหรับห้องนั่งเล่นและห้องนอน

ติดตามข้อมูลดีๆจากบ้านและสวนได้ที่นี่