วันสิ่งแวดล้อมโลก ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยังยืน

วันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนทุกคนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างและผลักดันสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5 มิถุนายน ของทุกปีนับเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก เกิดขึ้นจาก “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on the Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5-16 มิถุนายน 2515 เป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมขจัดภัยอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสหประชาชาติได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEP : United Nation Environment Programme) ขึ้น

ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆก็ได้รับรองข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้นและจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 อันเป็นวันเริ่มการประชุมครั้งยิ่งใหญ่นี้องค์การสหประชาชาติจึงได้รับประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) พร้อมจัดให้มีคําขวัญ และหัวข้อเพื่อการรณรงค์แต่ละปีต่างๆกัน

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วัตถุประสงค์

  • เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และเพื่อป้องกันภัยดังกล่าว
  • เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้คงอยู่ตลอดไป

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


บทความที่เกี่ยวข้อง

ต้นไม้บังแดดระเบียง สร้างร่มเงาและความสบายตาให้ห้องพักและบ้าน

วันผึ้งโลก เพราะโลกจำเป็นต้องมีผึ้ง

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com