บ้านสวยอยู่สบาย

บ้านบรรจบ บ้านสวยอยู่สบาย ของคนทั้ง 4 เจน

บ้านสวยอยู่สบาย
บ้านสวยอยู่สบาย

บ้านสวย | บ้านบรรจบ

  • เจ้าของ l คุณกฤษณะ อำไพวรรณ – คุณอาภาณัฐ นิธิกุลตานนท์
  • ออกแบบ l greenbox design
  • ออกแบบโครงสร้าง l TWO DEE DESIGN & DEVELOPMENT
  • ออกแบบงานระบบ l TSP INNOVATION
  • รับเหมางานสถาปัตยกรรม l ARTCON
  • รับเหมางานตกแต่งภายใน l KAO KANCHANG
  • ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม l WILD EM

บ้านสวยอยู่สบาย ในพื้นที่ 200 ตารางวา ที่ถูกแบ่งออกมาเป็นบ้าน 2 ฝั่ง ให้คน 4 เจนเนอเรชั่นอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุข

ออกอากาศทางช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี 34 วันที่ 24 มีนาคม 2567