[DAILYGUIDE] มาจัดสวนในขวดแก้ว ใสกันเถอะ

 

garden-idea-01-06

ขั้นตอนการจัดสวนขวดแก้ว

  1. เช็ดภาชนะให้สะอาด จากนั้นจึงใส่ทรายหยาบหรือกรวดหนาประมาณ ½ นิ้ว เพื่อเป็นชั้นระบายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้
  2. ใส่ถ่านไม้ทุบเป็นชิ้นเล็กๆลงไปเป็นชั้นบางๆ สำหรับดูดซับกลิ่นในวัสดุปลูก จากนั้นใส่ สแฟกนัมมอสส์ลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลลงไปในชั้นกักเก็บน้ำ ทั้งยังช่วยให้วัสดุแยกชั้นกันสวยงาม
  3. เทดินหนา 1- 1¼ นิ้ว ใช้ดินร่วนหรือดินผสม ไม่ควรใส่ปุ๋ย เพราะดินมีสารอาหารเพียงพออยู่แล้ว การใส่ปุ๋ยจะทำให้ต้นไม้เติบโตเร็วและยืดยาวจนเต็มภาชนะเกินไป
  4. ใช้ช้อนขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกต้นไม้ โดยต้องแน่ใจว่ารากทั้งหมดอยู่ในหลุมเรียบร้อย จากนั้นใส่ดินรอบๆราก แล้วกลบเบาๆ เว้นระยะห่างแต่ละต้นให้พอดี ใช้ไม้ยาวหรือตะเกียบจัดปรับทรงต้นให้เข้าที่ จากนั้นสเปรย์น้ำลงไปให้ชุ่ม
  5. ใส่ก้อนหินและองค์ประกอบอื่นๆตกแต่งตามใจชอบ อาจใช้โมเดลรูปคนหรือสัตว์วางสร้างเรื่องราวจำลองขึ้นมาก็ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช้แปรงขนนุ่มปัดเศษดินที่เกาะตามใบออกให้หมด