[DAILYGUIDE] มาจัดสวนในขวดแก้ว ใสกันเถอะ

 

garden-idea-01-07

การดูแลเทอร์ราเรียมให้สวยนาน

  • ภาชนะที่จัดเสร็จแล้วควรวางในบริเวณที่แสงส่องถึง เพื่อให้พืชได้สังเคราะห์แสงและควรหมุนภาชนะบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ต้นไม้เอนหาแสงจนเสียรูปทรง และไม่วางในบริเวณที่ร่มเกินไป เพราะจะทำให้ต้นยืดยาวได้
  • ไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ให้เต็มแน่นสวยตั้งแต่แรก ควรเว้นพื้นที่ในภาชนะให้ต้นไม้ได้เติบโตบ้าง
  • หากสังเกตว่าต้นไม้เริ่มโตแน่นเกินไป ควรเปิดขวดแล้วใช้กรรไกรปากยาวเล็มต้นไม้ในขวดออกบ้าง นาน ๆครั้งอาจใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ต้นไม้ค่อยๆดูดซึมสารอาหาร หากดูแลดี ๆเทอร์ราเรียมเหล่านี้อาจอยู่กับเราได้นานหลายเดือนหรือหลายปีเลยทีเดียว

8 ข้อ “วิธีดูแลสวนขวด” เพื่อยืดอายุให้ยืนยาว (Terrarium) – บ้านและสวน