ถมดินริมน้ำ

อยู่บ้านริมน้ำ แต่น้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ต้องถมดินอย่างไร

ถมดินริมน้ำ
ถมดินริมน้ำ

ปัญหาจากทางบ้าน : อยาก ถมดินริมน้ำ ติดริมคลองมีแนวเขื่อนกั้นน้ำของทาง กทม.เรียบร้อย แต่ปัญหาคือเขื่อนนั้นไม่สามารถป้องกัน การกัดเซาะของดินหลังแนวเขื่อน ทําให้น้ำยังกัดเซาะ จนเรือนริมน้ำหายไปแล้วหนึ่งหลัง เราจะมีแนวทางป้องกันอย่างไรได้บ้าง

การปลูกบ้านบนพื้นที่เช่นนั้นควรจัดการเรื่องเสาเข็มอย่างไร หากต้องการให้สถาปนิกมาช่วยออกแบบและ ถมดินริมน้ำ ควรเริ่มต้นอย่างไร

ถมดินริมน้ำ ถมดินริมตลิ่ง

The EDITORS : การแก้ไขปัญหาสําหรับบ้านที่ตั้งอยู่หลังแนวเขื่อนกั้นน้ำของสํานักงานเขตหรือกทม.ที่เกิดการเล็ดลอดของน้ำเข้ามากัดเซาะพื้นดินหลังแนวเขื่อน มีวิธีแก้ไขโดยก่อกําแพงกันดิน-กันน้ำชิดหลังแนวเขื่อนกั้นน้ำของสํานักงานเขตหรือ กทม.อีกชั้นหนึ่งโดยต้องระมัดระวังไม่ให้เขื่อนกั้นน้ำเสียหาย ใช้ลักษณะของกําแพงกันดินที่เรียกว่า “Cantilever Wall” เพื่อ ให้สามารถรับแรงได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นจึงค่อยถมดินกลับเข้าไป

สําหรับเรื่องการ ถมดินริมตลิ่ง ในพื้นที่ซึ่งรถบรรทุกไม่สามารถเข้าถึงได้ก็จําเป็นต้องพึ่งบริการทางเรือของผู้รับเหมาในพื้นที่ซึ่งมักบริการทั้งเรื่องการก่อสร้าง รวมไปถึงดินด้วยสามารถสอบถามเพื่อติดต่อช่างผู้รับเหมางานลักษณะนี้ได้จากคนในชุมชนริมน้ำนั่นเอง

ถมดินริมน้ำ ถมดินริมตลิ่ง

ส่วนเรื่องของเสาเข็ม  ใช้เสาเข็มธรรมดาได้ แต่ควรจะสำรวจพื้นดินเพื่อหาความยาวและจำนวนของเสาเข็มที่เหมาะสม โดยปรึกษาเรื่องของการว่าจ้างทีมงานเจาะสำรวจดินได้กับทางวิศวกร วิธีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกัดเซาะพื้นดินหลังเขื่อนกั้นน้ำได้อย่างถาวร

•รู้จักเสาเข็มสำหรับงานต่อเติม ป้องกัน บ้านทรุด ตั้งแต่ต้น

 

ถมดินริมน้ำ ถมดินริมตลิ่ง


เคล็ดไม่ลับกับวิธีคำนวณราคาถมดิน

วิธีตรวจสอบขนาดที่ดินว่าถูกต้องตามโฉนด

ดินทรุด ไหลเข้าไปใต้ตัวบ้าน…แก้อย่างไรดี