บ้านและสวน | วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 | EP.28

ช่วงบ้าน ‘บ้าน เปิด กล่อง’

  • เจ้าของ : คุณวัชรชัย สินวัฒนาพานิช
  • ออกแบบ : คุณจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ บริษัท message design studio

ช่วงสวน ‘Tropical Thai Rainforest’

  • เจ้าของ : คุณกาญจนา พฤกษาพรพงศ์
  • ออกแบบ : บริษัท Pergolar จำกัด