บ้านและสวน | วันที่ 23 ตุลาคม 2565 | EP.39

ช่วงบ้าน “บ้านแม่”

  • เจ้าของ : คุณปานเดช บุญเดช – คุณรุ่ง ตั้งตะธารากุล
  • ออกแบบ : ยางนา สตูดิโอ
  • ตกแต่งภายใน : คุณปานเดช บุญเดช

ช่วงสวน “Botanist Activity Space & Cafe”

  • เจ้าของ : คุณทัศไนย สินพาณิชย์
  • ออกแบบ : คุณทัศไนย สินพาณิชย์ บริษัท Tropical Garden จำกัด

ช่วงมุมใหม่ “ LITTLE FOREST COFFEE & FLOWERS ”

  • เจ้าของ-ออกแบบ : คุณนันทกา ปุระโสมมนัส คุณสัญนิธิ คุ้มครอง