บ้านและสวน | วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 | EP.16

ช่วงบ้าน “บ้านตากอากาศ”

  • ออกแบบ : POAR

ช่วงสวน “Modern Japanese with Tropical”

  • เจ้าของ : คุณเบสท์
  • ออกแบบ : คุณภูริวัจน์ วรากิติยาวิโรจกุล Wabisabi Spririt

ช่วงมุมใหม่ “บ้านบำบัดฯ”

  • เจ้าของและออกแบบ : คุณบดินทร์ บำบัดนรภัย