TAT Phetchaburi

มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ เชิญชมการอ่านบทพระราชนิพนธ์ มัทนะพาธา

TAT Phetchaburi
TAT Phetchaburi

มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ ททท.สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชมแสดงการอ่านบทพระราชนิพนธ์ มัทนะพาธา ประกอบการแสดงและดนตรี ในวันที่ 25 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนมัทนะพาธา พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวาระครบ 100 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพูดคำฉันท์เรื่อง มัทนาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ โดยการอ่านบทพระราชนิพนธ์ มัทนะพาธา ประกอบการแสดงและดนตรีในครั้งนี้ กำกับการแสดงโดยคุณภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ

เปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ช่องทางซื้อบัตร : https://forms.gle/FCL37hmbwN6PhLmw9

ช่องทางสมัครสมาชิกบูรโณปถัมภ์ : https://forms.gle/gQL9CwgBESvfRiBn9