Binh Thuan House บ้านเหล็ก น้อยแต่มาก ตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวเล็กในชนบทเวียดนาม

บ้านเหล็ก น้อยแต่มากหลังนี้ ตั้งอยู่ในเมืองฟานเทียต จังหวัดบิ่ญถ่วน ทางตอนใต้ของเวียดนาม ปลูกสร้างจากโครงสร้างเหล็กที่พอดีสำหรับครอบครัวเล็ก 4 คน ด้วยหลักการของการใช้โครงสร้างอาคารร่วมกับโครงเฟอร์นิเจอร์ และการออกแบบในระบบพิกัดที่เอื้อต่อการเติบโตของครอบครัวในอนาคต


#ความต้องการพื้นฐานของบ้านบนข้อจำกัด
สำหรับครอบครัวเล็กที่เพิ่งเริ่มสร้างตัว ในพื้นที่ขนาด 150 ตารางเมตรพร้อมงบประมาณที่จำกัด สถาปนิกได้วางแนวคิดการออกแบบให้ครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน โดยคำนึงถึงความต้องการด้านการใช้งานพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์อยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของแต่ละคน ด้วยช่วงเวลาของการออกแบบ และก่อสร้างตรงกับช่วงของการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ผู้ออกแบบต้องคิดวิธีการสื่อสารจากทางไกล เพื่อให้ทีมก่อสร้างทำงานในพื้นที่ได้โดยไร้ข้อจำกัดให้มากที่สุด


#ธรรมชาติสร้างสภาวะน่าสบาย
หัวใจของบ้านคือ แสง และลม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานความต้องการของบ้านตั้งใจออกแบบเพื่อตอบสนองชีวิตประจำวันที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด เพราะเมื่อความธรรมดาคือพื้นฐานของความต้องการในชีวิต ผู้ออกแบบได้วางระบบแสงธรรมชาติที่ออกแบบให้มีช่องแสงเพียงต่อความต้องการการใช้งาน และการใช้ม่านกั้นระหว่างพื้นที่แทนการใช้ผนังทำให้ลมธรรมชาติผ่านเข้าบ้านมากขึ้นตลอดจนพื้นที่ใช้งานที่จัดสรร หมุนเวียนการใช้งานในบ้านได้อย่างดี ตามพฤติกรรม และชีวิตของผู้อยู่อาศัย ความพื้นฐานเหล่านี้จึงทำให้บ้านก่อตัวออกมาตามฟังก์ชั่นการใช้งาน และสวยงามอย่างลงตัว


#บ้านโครงสร้างเหล็กตอบโจทย์งบและเวลาที่จำกัด
ภายนอกบ้านหลังนี้ดูเหมือนเป็นบ้านเหล็กลูกฟูกทั่วไปในชนบทที่มีระบบโครงสร้างเป็นเหล็ก ซึ่งโครงสร้างรับน้ำหนักทั้งหมดของบ้านนั้นจะถูกผนวกรวมไปกับส่วนใช้งาน และองค์ประกอบของบ้านแทบทั้งหมด อาทิ ประตูบานเลื่อน เฟอร์นิเจอร์ ราวผ้าม่าน ราวแขวนเสื้อผ้า เพื่อลดต้นทุนให้โครงสร้าง ส่วนประกอบอาคารสำหรับการใช้งานเกิดขึ้นจากงบก้อนเดียวกันเพื่อลดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างลงอีกทางหนึ่ง โดยวัสดุก่อสร้างที่คัดสรรมาเลือกใช้ ยังสามารถหาได้ง่ายตามชนบทใกล้พื้นที่ในระยะประมาณ 1 กิโลเมตร ทำให้ลดความสิ้นเปลืองพลังงานจากการขนส่ง นอกจากนี้รูปแบบของการออกแบบภายในของบ้านหลังนี้ ขั้นตอนสำคัญคือการออกแบบกรอบโครงสร้างสามมิติที่ปรับเป็นโมดูลาร์ เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการเติบโตของชีวิตครอบครัว เผื่อที่จะต้องการใช้พื้นที่มากขึ้นในอนาคต โดยที่ไม่ทำลายผังการใช้งานแต่เดิมของบ้านที่ออกแบบไว้แล้วมากนัก

ด้วยความลงตัวของการออกแบบในข้อจำกัดของบ้านหลังนี้ ผู้ออกแบบจึงนำเสนอโครงสร้างรับน้ำหนักทางสถาปัตยกรรมมาทำงานร่วมกับเฟอร์นิเจอร์ด้วยเช่นกัน พื้นที่ของสถาปัตยกรรมของบ้านหลังนี้ได้เป็นพื้นที่การใช้เวลาร่วมกันของผู้อยู่อาศัย สร้างสุนทรียภาพ พื้นฐานความสะดวก สบายของคำว่าบ้านได้อย่างเต็มที่ของวิถีชีวิตครอบครัว สอดคล้องกับระบบโมดูลาร์ ที่สามารถยืดหยุ่นปรับตามการใช้งาน เป็นการอออกแบบที่มองไกลไปในอนาคตข้างหน้าของคำว่า ชีวิต โดยสถาปนิกเองออกแบบ : Mia Design Studio ( www.miadesignstudio.com )ภาพ: Trieu Chien
เรียบเรียง : Lily J.

BAAN TAI TUN ตากอากาศในทุกวันหยุดผ่านพื้นที่ใต้ถุนบ้าน