ช้อปดีมีคืน 2566

โค้งสุดท้าย ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแต่งบ้าน ลดหย่อนภาษี 40,000 บาท ถึง 15 ก.พ. 66

ช้อปดีมีคืน 2566
ช้อปดีมีคืน 2566

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการ ช้อปดีมีคืน 2566 แล้ว ซึ่งหลายคนอาจยังไม่ทราบว่า กลุ่มสินค้าอย่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของแต่งบ้าน ก็สามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 40,000 บาท ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2566

ทั้งนี้ โครงการ ช้อปดีมีคืน กำหนดให้ผู้มีเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาทซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

 • ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร
 • ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จากส่วนที่เกิน (30,000 บาท) จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด คือ ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์ ค่าซื้อยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทองคำแท่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม ผักผลไม้สด เนื้อสัตว์สด หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

สำหรับค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ

ในส่วนของสินค้าและบริการที่สามารถใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน ขอใบกำกับภาษีเพื่อทำเรื่องลดหย่อนภาษีได้มีดังนี้

 • เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อาทิ iPhone , iPad , MacBook
 • ของใช้ภายในบ้าน-ของแต่งบ้าน
 • เฟอร์นิเจอร์
 • เติมน้ำมันรถยนต์
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ทานข้าวในร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • สินค้าในร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-Eleven และ Family Mart
 • สินค้าที่ซื้อจากร้าน Duty Free หากเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เสื้อผ้าแบรนด์เนม
 • อุปกรณ์กีฬา
 • สปา , คาราโอเกะ , อาบอบนวด , อาบน้ำสัตว์
 • ค่ากำเหน็จของทองรูปพรรณ
 • ยารักษาโรค และ อาหารเสริม ที่เสียมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การซื้อของออนไลน์ผ่าน Shopee, Lazada , NocNoc หรือร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ ที่ผู้ขายออกใบกำกับภาษีได้

อนึ่ง รายการซื้อสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษีในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะสามารถนำไปยื่นลดหย่อนภาษีประจำปี 2566 โดยต้องทำการยื่นขอลดหย่อนภาษีในช่วงต้นปี 2567

และใครที่กำลังมองหา เครื่องดูดฝุ่นในบ้าน ต้อนรับปี 2023 ตอบโจทย์งานบ้าน ใช้งานง่าย ช่วยให้ทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว ไม่เปลืองแรง พร้อมโปรโมชันสุดคุ้มจาก NocNoc ให้คุณเลือกใช้เป็นผู้ช่วยทำความสะอาดบ้าน รวมถึงยังสามารถขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย

สนใจคลิกดูรายละเอียดและกดสั่งซื้อได้เลยที่ http://bit.ly/3XPYrpM